Şinasi Gündüz
Şinasi Gündüz Kimdir?
Lisans eğitimini Ankara Üniversitesinde lisansüstü eğitimini Durham Üniversitesi School of Oriental Studies ve Manchester Üniversitesi Department of Middle Eastern Studies’te yaptı.

Şinasi Gündüz lisans eğitimini Ankara Üniversitesinde lisansüstü eğitimini Durham Üniversitesi School of Oriental Studies (MA Research) ve Manchester Üniversitesi Department of Middle Eastern Studies’te (PhD) yaptı. Doktorasını 1991’de tamamladı. 1995’te Dinler Tarihi Doçenti oldu. 2003’te İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesine Dinler Tarihi Profesörü olarak atandı. Aynı fakültede 2009-2012 yılları arasında Dekanlık yaptı. 2012’de Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) asıl üyesi olarak seçildi. Gnostik dinler, heterodoksal akımlar, Hıristiyanlık, küreselleşme ve din ilişkisi, karşılaştırmalı dinler ve dinler arası ilişkiler gibi alanlarda  yaptığı birçok çalışması yurtiçi ve yurtdışında yayımlandı; eserleri çeşitli dillere çevrildi. 2012’den itibaren Makedonya, Üsküp’teki International Balkan University’de Rektör olarak görev yapmakta olan ve Milel ve Nihal: İnanç, Kültür ve Mitoloji Araştırmaları Dergisi ile Journal of Social and Human Sciences başlıklı süreli yayınların editörlüğünü de yürüten Şinasi Gündüz’ün eserlerinden bazıları şunlardır: The Knowledge of Life (Oxford: Oxford University Press 1994), Dinlerde Yükseliş Motifleri (E. Sarıkçıoğlu ve Y. Ünal ile birlikte, Ankara: Vadi 1995), Din ve İnanç Sözlüğü (Ankara: Vadi 1998) ve Mitoloji ve İnanç Arasında. Ortadoğu Dinsel Gelenekleri Üzerine Yazılar (Samsun: Etüt 1998), Pavlus: Hıristiyanlığın Mimarı, (Ankara: Ankara Okulu 2001), Change and Essence: Dialectical Relations Between Change and Continuity in the Turkish Intellectual Tradition, (eds. Şinasi Gündüz, Cafer S. Yaran, Washington: RVP 2005) Anadolu’da Paganizm: Antik Dönemde Harran ve Urfa (Ankara: Ankara Okulu 2005), Kur’an’ı Anlamak: İlahi Vahyin Tarihe Açılımı (İstanbul: Mana 2015), Living Together: An Islamic Perspective on Coexistence of Diversities (Skopje: Logos A 2015).