Sadeddin Nüzhet Ergun
Sadeddin Nüzhet Ergun Kimdir?
Sadeddin Nüzhet, Edebiyat tarihiyle ilgili çalışmalarıyla ünlü oldu. Halk edebiyatının tesirinde kalarak araştırmalarında bu alana ağırlık verdi.

1901 senesinde Bursa’da doğdu. Babası Kolağası Ali Efendi’dir. İlk tahsiline Üsküdar İttihat ve Terakki Mektebi’nde başladı. Daha sonra Üsküdar Sultanisi’ni ve İstanbul Darülfünun Edebiyat Fakültesi’ni bitirdi. 1921 senesinde Meşihat Dairesi’nce imtihan edilerek Hallaç Baba Sadi Dergâhı Şeyhliği’ne tayin edildi. Dergahlar kapanıncaya kadar bu göreve devam etti. Dergahlar kapatıldıktan sonra Ankara, Konya ve İstanbul’da edebiyat öğretmenliği yaptı. 1943’te Bayezid Devlet Kütüphanesi Müdürlüğü’ne tayin edildi. Bu vazifedeyken 25 Nisan 1946’da vefat etti.
Sadeddin Nüzhet, Edebiyat tarihiyle ilgili çalışmalarıyla ünlü oldu. Halk edebiyatının tesirinde kalarak araştırmalarında bu alana ağırlık verdi. Edebiyat hayatına şiir yazarak başlayan Sadeddin Nüzhet’in eserlerinde büyük bir vesika zenginliği, araştırmalarda titizlik ve mukayese dikkati çeker. Eserlerinin bir kısmını tamamlayamamıştır.