Osman Kafadar
Osman Kafadar Kimdir?
1960 yılında Manisa-Gördes’te doğdu. İlk ve orta öğrenimini burada tamamladıktan sonra 1983 yılında Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü’nden mezun oldu.

OSMAN KAFADAR, 1960 yılında Manisa-Gördes’te doğdu. İlk ve orta öğrenimini burada tamamladıktan sonra 1983 yılında Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü’nden mezun oldu. 7 yıl felsefe öğretmenliği yaptıktan sonra 1990 yılında Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü’nde Araştırma Görevlisi olarak göreve başladı. Aynı üniversitede “Reformist Eğitim Akımlarının Türk Eğitim Sistemine Girişi ve Etkileri” başlıklı tez ile yüksek lisansını tamamladı. Daha sonra Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Eğitim Programları ve Öğretimi Bölümünde Araştırma Görevlisi olarak görev yapan kafadar, aynı üniversitede “Türkiye’de Yükseköğretimde Felsefe Eğitimi-Tarihsel Gelişim ve Lisans Eğitiminin Bir İncelemesi” başlıklı tez ile doktorasını tamamladı. 1998 ve 2004 yılları arasında Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’nde Yrd. Doç. Dr. unvanı ile aktif görev yaptı. Yakalandığı kanser rahatsızlığı sebebiyle 26 Ocak 2006 tarihinde hayatını kaybetti.

Kafadar’ın ulusal ve uluslararası alanda yayınlanmış birçok makale ve bildirisi vardır. Daha önce yayınlanmış; Ortaöğretimde Öğrenci Başarısının Değerlendirilmesi -Yükseköğretime Geçişe Yönelik Bir Model Önerisi (1992), Türk Eğitim Düşüncesinde Batılılaşma (1997) adlı iki kitabı bulunmaktadır. Tüccarzâde İbrahim Hilmi’nin Avrupalılaşmak adlı eserinin Osmanlıca’dan bugünkü dile çevrimyazı (Faruk Öztürk ile birlikte) çalışması (1997) ve Mustafa Satı’nın Eğitim ve Toplumsal Sorunlar Üzerine Konferanslar adlı eserinin Osmanlıca’dan bugünkü dile çevrimyazı (Faruk Öztürk ile birlikte) çalışması vardır (2002). Ayrıca Serkan Uzun, Erkan Uzun , Ümit Hüsrev Yolsal ve Abdülbaki Güçlü’nün yazarlığını yaptığı Felsefe Sözlüğü, Ahmet Cevizci – Felsefe Ansiklopedisi ve Çanakkale Araştırmaları Türk Yıllığı eserlerin hazırlanmasında çeşitli katkıları bulunmaktadır. Son bilimsel çalışmalarından birisi sayılabilecek olan Üniversite Reformları ile Güncel Eğitim ve Toplum Sorunlarına Bakış başlıklı konferansını 2004 yılında vermiştir.