Müderris Sırrı
Müderris Sırrı Kimdir?
Sakıncalı medresenin kurucusu.

Sakıncalı medresenin kurucusu. Felsefe hakkında düşünüyor, felsefeyi düşünüyor.