Marshall G.S. Hodgson
Marshall G.S. Hodgson Kimdir?
İslam uygarlığı tarihine getirdiği yaklaşımlarıyla ve dünya tarihçiliğine yaptığı katkılarıyla 20. Yüzyılın önemli tarihçilerinden birisidir.

İslam uygarlığı tarihine getirdiği yaklaşımlarıyla ve dünya tarihçiliğine yaptığı katkılarıyla 20. Yüzyılın önemli tarihçilerinden birisidir. Asıl alanı Ortaçağ İslam Tarihi olan Hodgson, 1922’de ABD’nin Indiana eyaletinde, Richmond’da doğdu. 19 yaşındayken dünya tarihi hakkında ilginç yazılar yazmaya başladı. II. Dünya Savaşı sırasında vicdani retçi olarak Amerikan ordusuna katılmadığı için kamu hizmetinde çalıştırıldı. Lisans eğitimini Chicago Üniversitesi’nde tamamladıktan sonra, aynı üniversitede İslam araştırmacısı Gustave von Grunebaum’un danışmanlığında doktorasını tamamladı (1951). Chicago Üniversitesi’nde İslam Uygarlığı dersi verirken kapsamlı bir ders kitabı hazırlamakla (daha sonra The Venture of Islam adıyla yayınlanacak olan eser) meşgul oldu. 1964’te Sosyal Düşünce Komitesi’nin başkan yardımcılığını ve aynı zamanda yeni kurulan Yakın Doğu Araştırmaları Komitesi’nin başkanlığını yürüttü. 1968’de tam da verimli çağında iken vefat etti. Yarım kalmış çalışmaları, vefatından sonra dostları ve vefakâr talebeleri tarafından titizlikle düzenlenerek yayınlandı. Hodgson, oryantalist ön yargılardan bilinçli bir şekilde uzak durmasıyla ve Avrupa merkezci yaklaşımlara ciddi eleştiriler getirmesiyle tanınmıştır. Onun eserlerinin kavramsal ve yöntemsel sağlamlığı günümüzde de geçerliliğini korumaktadır. Hodgson’ın yayımlanmış kitapları şunlardır: The Order of Assasins: The Early Nazari Ismailis Against the Islamic World (Hague 1955); The Venture of Islam (Chicago 1974; Türkçesi: İslam’ın Serüveni, İstanbul: Phoenix Yayınevi, 2017); Rethinking World History (Cambridge 1993; Türkçesi: Dünya Tarihini Yeniden Düşünmek, İstanbul: Yöneliş Yayınları, 2001).