İrfan Çiftçi
İrfan Çiftçi Kimdir?
İstanbul Üniversitesi, İktisat Fakültesi-Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümünde, doktora tezini tamamladı.

İRFAN ÇİFTÇİ, İstanbul Üniversitesi, İktisat Fakültesi-Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümünde, Toktamış Ateş’in danışmanlığında “Uluslarararası İlişkilerde ‘Öteki’ Kavramı ve ab-ikö İstanbul Buluşmasında Türk Modeli Söylemi” (2006) adlı doktora tezini tamamladı. Bir çok ulusal ve uluslararası dergi ve gazetelerde yazıları, radyo ve televizyonlarda söyleşileri yayınlandı. Halen İstanbul Üniversitesi, İktisat Fakültesi-Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümünde öğretim üyesidir. unesco’da görev aldı, trt Yönetim Kurulu üyeliği yaptı. Yurt içi ve yurtdışından bazı kuruluşların temsilciliğini yapmakta, aktüel ve akademik yayınlarda yazılarını yayınlamaktadır.Akademik çalışmalarında, Jeopolitik ve Küreselleşme, Kültürlerarası İletişim, İstanbul Çalışmaları, Hermenötik, Rus ve Türk Dünyası, Diplomasi, İnsan-Sanat (poetika ve politika) ilişkileri üzerinde yoğunlaşmakta ve bu konularla ilgili dersler vermektedir.