Fatma Sel Turhan
Fatma Sel Turhan Kimdir?
Fatma Sel Turhan, Anlayış Dergisi’nde editör, SETA Vakfı’nda Balkan Uzmanı, Yunus Emre Enstitüsü’nde Strateji Geliştirme Müdürü ve Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Tarih Bölümü’nde öğretim üyesi olarak çalıştı.

Boğaziçi Üniversitesi Tarih Bölümü’nden mezun oldu (1997). Aynı üniversite ve bölümde “The Abolition of the Janissary Army and Its Reflections” başlıklı tezi ile yüksek lisans (2001) ve “Rebelling fort he Old Order: Ottoman Bosnia, 1826-1836” adlı tezi ile doktorasını tamamladı (2009). Doktora tezinin gözden geçirilmiş hali “The Ottoman Empire and the Bosnian Uprising: Janissaries, Modernisation and Rebellion in the Nineteenth Century” adıyla I. B. Tauris tarafından ve Türkçesi “Eski Düzen Adına: Osmanlı Bosna’sında İsyan (1826-1836)” ismiyle Küre Yayınları tarafından yayımlandı. Novili Ömer Efendi’nin “Tarih-i Bosna” isimli eserinin çeviriyazı ve değerlendirmesini yaptığı çalıması, Küre Yayınları tarafından basıldı. Fatma Sel Turhan, Anlayış Dergisi’nde editör, SETA Vakfı’nda Balkan Uzmanı, Yunus Emre Enstitüsü’nde Strateji Geliştirme Müdürü ve Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Tarih Bölümü’nde öğretim üyesi olarak çalıştı. Halen İstanbul Teknik Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Bölümü’nde öğretim üyeliğine devam etmektedir.