Alper Bilgili
Alper Bilgili Kimdir?
“Bilgi Sosyolojisi”, “Bilim Tarihi ve Felsefesi”, “Biyoloji ve İdeoloji” ve “Bilim Sosyolojisi” gibi dersler veren Alper Bilgili halen Acıbadem Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nde öğretim üyesidir.

1980 yılında doğdu. 1999 yılında Denizli Anadolu Lisesi’nden, 2004 yılında Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden mezun oldu. Aynı bölümde Yüksek Lisans çalışmalarını tamamladı. Amsterdam Vrije Üniversitesi’nde sosyoloji ve antropoloji dersleri aldı. Doktora derecesini İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nde yazdığı “Sosyal Etkenlerin Bilimsel Bilginin Oluşumundaki Rolünün Analizi: Kuhn ve Güçlü Program Örneği” başlıklı teziyle 2013 yılında elde etti. Doktora sonrası çalışmalarını İngiltere’de, Leeds Üniversitesi’nde, bilim tarihi ve bilim felsefesi alanlarında sürdürdü. Doçentlik derecesini 2018 yılında, bilgi ve bilim sosyolojisi alanlarındaki çalışmalarıyla elde etti. Akademik makaleleri ve değerlendirmeleri British Journal fort he History of Science, Annals of Science ve Scottish Journal of Theology gibi prestijli dergilerde yayımlandı. Çeşitli üniversitelerde “Bilgi Sosyolojisi”, “Bilim Tarihi ve Felsefesi”, “Biyoloji ve İdeoloji” ve “Bilim Sosyolojisi” gibi dersler veren Alper Bilgili halen Acıbadem Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nde öğretim üyesidir. İngiliz Bilim Tarihi Topluluğu (The British Society fort he History of Science) Uluslararası Danışma Kurulu’nda yer alan yazarın Bilim Ne Değildir? Yeni-Ateist Bilim Anlayışının Felsefi ve Sosyolojik Analizi isimli kitabı 2017 yılında yayımlanmıştır.