Ali Osman Öztürk
Ali Osman Öztürk Kimdir?
1981 yılında Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Alman Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalında Lisans, 1990 yılında Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Lisansüstü eğitimini tamamladı.

Ali Osman ÖZTÜRK, 05.01.1960 Ordu doğumlu olup 1981 yılında Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Alman Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalında Lisans, 1990 yılında Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Lisansüstü eğitimini tamamladı. Doktora çalışmalarını tamamlamak üzere iki yıl Alman Halk Türküsü Arşivi’nde araştırmalarda bulundu. Bu kapsamda arşiv tarafından desteklenen “Türk Halk Türküsü Arşivi” (Selçuk Üniversitesi Araştırma Fonu Proje No: FEF 92/101, Konya 1993) projesini çalıştı. 1991 yılında Selçuk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Alman Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde Yardımcı Doçent, 1994 yılında Doçent kadrosuna atandı. 1992-1998 arası Selçuk Üniversitesi Halk Kültürünü Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde yönetim kurulu üyesi ve başkan yardımcılığı görevini yürüttü. Uluslararası halkbilim dergisi DEMOS’un Türkiye temsilciliğini üstlendi ve bu dergide Türk folkloru ve kültürü üzerine yayınlanmış 40 civarında eser tanıtımı yaptı. 2002 yılında Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim Fakültesi Alman Dili Eğitimi Anabilim Dalı’nda Profesör oldu. Burada Bölüm Başkanı, Rektör Danışmanı, Rektör Yardımcısı, Yüksekokul Müdürü, Araştırma Merkezi Müdürü olarak Üniversitenin üst yönetiminde görev aldı. Ağustos 2011’de Konya’ya Selçuk Üniversitesi’ne döndü; halen Necmettin Erbakan Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Alman Dili Eğitimi Anabilim Dalı’nda profesör olarak çalışmakta ve GERDER ([Türkiye] Germanistler Derneği) başkanlığını yürütmektedir. 2002 yılı Folklor Araştırmaları Kurumu “Türk Folkloruna Hizmet Ödülü” sahibidir. Konya türkü folkloru üzerine yayınları olup, yayınlanmış türküleri arşivleme çalışmasında bulunmuştur.