Kötülük ve Teodise

Sayfa Sayısı: 212

Baskı Yılı: 2016

Dili: Türkçe

Yayınevi: Vadi Yayınları

ISBN: 9789757726708

Cafer Sadık Yaran

Kötülük ve Teodise

Tarih - Dinler Tarihi

ÖNSÖZ

Acı ve kederle ilgili, gerek doğal gerekse insan kaynaklı olsun, bütün trajik olayların bir de teolojik veya tanrısal boyutu vardır.

Evrendeki acılar ve kederler karşısında, Tanrı’nın var olduğundan şüpheye düşen, hatta bu yüzden onun varlığını yadsıyan azımsanamayacak sayıda insan vardır. Hatta evrendeki acı ve ıstıraplara dayalı kuşkular ve düşünceler, bireysel kuşku ve inkar düzeyinde kalmamakta, mantıksal ve felsefi açıdan son derece teknik formülasyonlar içinde, teizmi eleştirenlerin ve bunların başında pozitif ateist denilen kesimin Tanrı’nın yokluğunu kanıtlamak için tarih boyunca öne sürdükleri neredeyse tartışmasız en önemli kanıtı oluşturmaktadır. Bu problem, özellikle ateistlerin, fikir planında, en büyük dayanaklarından biri olmuştur.

Teistik Tanrı inancını, evrendeki acı, keder ve bunlara neden olan olgulara; kısa teknik ifadesiyle ‘kötülükler’e rağmen savunan teist din bilginleri ve filozoflar da, gerek iç teistik kuşkular karşısında gerekse dıştan gelen septik ateistik düşünsel itirazlar ve eleştiriler karşısında, dini inanç sisteminin veya teizmin rasyonelliğini ve tutarlılığını savunmak için yine düşünce tarihi boyunca çeşitli karşı savunmalar ve teodiseler geliştirmişlerdir. Böylece din felsefesi ve teoloji tarihinde muazzam bir ‘kötülük problemi’ ve ‘teodise’ tartışmaları literatürü ortaya çıkarmıştır.

YAZAR HAKKINDA

Cafer Sadık Yaran
Cafer Sadık Yaran kimdir?
Yüksek öğrenimini 1981-1986 yıllarında, Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde tamamladı. 1987’de Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde Din Felsefesi araştırma görevlisi oldu. 1994’de İngiltere’de, University of Wales’de “The Argument from Design in Contemporary Thought” konulu tezi ile Doktor ünvanını aldı ve dönüşünde Ondokuz Mayıs Üniversitesi’nde Yrd. Doç kadrosunda Din Felsefesi öğretim üyesi olarak çalışmaya başladı. Aynı fakültede 1999’da doçent oldu. 2003’de İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’ne atandı. 2006 yılında Din Felsefesi alanında profesör oldu. Aynı fakültede 2006-2011 yılları arasında Felsefe ve Din Bilimleri bölümünde bölüm başkanı ve öğretim üyesi olarak görev yaptı. 2011’de Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’ne geçti. Halen aynı fakültede Mantık Anabilim Dalı Başkanlığı ve öğretim üyeliği görevini sürdürmektedir.