Hakikatin Peşinde
Yakında Çıkacak Kitap

William H. McNeill

Hakikatin Peşinde

Tarih

Satın Al

ÖNSÖZ

William McNeill, Amerikan akademilerinde -ve sonrasında tüm Batı akademilerinde- ‘Dünya Tarihi’ adlı çalışması ile adını duyurdu. Peki, Tarih’in tarihini yazan bu adamın kişisel tarihini ve tecrübelerini dünya tarihi perspektifinden okumaya ne dersiniz?
XX. yüzyılın en meşhur tarihçilerinin, kâh Arnold Toynbee’nin kâh Marshall Hodgson’ın, kâh Halil İnalcık’ın yolunuza çıktığı bir güzergahta, akademik tarihçi kimliğinizi nasıl sağlamlaştırırdınız? McNeill, Batı Tarihi yerine Dünya Tarihi’n önererek radikal bir tavrı ima eder. Ancak önerdiği küresel tarihçiliğin ne kadar evrensel ve Batı-dışı dünyayı Batı’nın epistemik ve politik hegemonyasından kurtarmaya matuf olduğu müphemir. Marshall Hodgson’ın yayınevimizce basılan ‘Dünya Tarihini Yeniden Düşünmek’ adlı eserinde getirdiği temel eleştiri bu minvalde yürür.
McNeill’i, anılarını yazdığı ‘Hakikatin Peşinde’ adlı eserinde; bazen bir baba ve eş, bazen bir istihbaratçı bazen de dedelerini arayan yaşlı bir torun olarak okuyacaksınız. Aynı zamanda Dünya Tarihi’ni yazan bir akademisyenin evrensellik sınırlarının Batı’nın çok ötesine gidemediğini kendi iç sesinden dinleyeceksiniz. McNeill’in peşinde olduğu Hakikat’in, hiçbir zaman Birleşik Devletler’in ulusal çıkarlarına maruz olmadığını görseniz de ondaki bilgiye ulaşma azmi, çalışma disiplini ve kendini inandığı hakikate adama yürekliliği, birçok genç akademisyene, genç bilim ve ilim adamına örnek olacak nitelikte.

YAZAR HAKKINDA

William H. McNeill
William H. McNeill kimdir?

Kanadalı-Amerikalı dünya tarihçisi, akademisyen ve yazar. Teolog ve eğitimci John T. McNeill’in oğlu olan bilim adamı; Vancouver, Britanya Kolumbiyası’nda doğdu. Chicago Üniversitesi’nde uzun yıllar çalıştı.