Haçlılara Kılıç & Kalem Çekenler

Sayfa Sayısı: 452

Baskı Yılı: 2016

Dili: Türkçe

Yayınevi: Vadi Yayınları

ISBN: 9786055830502

İbrahim Ethem Polat

Haçlılara Kılıç & Kalem Çekenler

Tarih - Edebiyat Tarihi

ÖNSÖZ

ABD Başkanı Bush’un 2001 yılında kendi ifadesiyle, aynı coğrafyaya başlattığı ”Haçlı Seferleri” hareketinden yaklaşık dokuz yüzyıl önce, bugünkü Orta Doğu toprakları, insanlık tarihinin yaşadığı en büyük istila hareketlerinden birine maruz kaldı. Orta Çağ adı verilen tarihi dönemde, 1096-1291 yılları arasında İslami Doğuya düzenlenen Haçlı Seferleri 195 yıl sürdü. Bu uzun süreçte üç semavi dinin mensupları yaşanan nefret ve şiddet atmosferinin travmalarını günümüze kadar atlatamadı. 21.yüzyılın Haçlı Seferleri olarak adlandırılan Doğu’ya yönelik planlı saldırılar, Batı dünyasının karanlık yüzünü tekrar hatırlattı ve unutturmaya niyeti olmadığını da bir kez daha gösterdi.

Orta Çağ’da düzenlenen bu saldırılara karşı, bölgede hakimiyeti elinde bulunduran ve ilerleyişi durdurulmak istenen Türk Devletleri, tüm gücüyle kılıç çekerek cihat hareketini başlattılar. Anadolu Selçuklu Sultanı Kılıç Arslan, Zengiler Devlet Sultanı İmadeddin Zengi, oğlu Nureddin Mahmud Zengi, Akif’in ”Şarkın en sevgili sultanı” dediği bu savaşlara damgasını vuran Selahaddin Eyyubi, Memlüklü Sultanı Baybars ve Eşref Halil; Haçlı Seferlerine karşı verilen mücadelenin unutulmaz isimleridirler.

Kahramanların gerçek değeri edebiyatçıların kaleminden anlaşılır. Dönemin önde gelen edebiyatçıları, savaşları ve zaferleri tasvir ettikleri eserlerinde, zaferin gerçek değerini ortaya çıkarıyordu. Bir sonraki zafer için en büyük moral desteğini bu edebi metinler sağlıyordu. Camilerin minberlerinde, medreselerin eğitim odalarında, ulemanın sohbet halkalarında, kazanılan zaferler ve muzafferler son neferine kadar kutsanıyordu. Şairler, şiirleriyle en büyük propagandayı yaparak, kahraman orduyu ve Türk sultanlarını dizelerinde ölümsüzleştiriyor, Frenkleri de hicvederek Müslüman cephenin maneviyatını güçlendiriyordu.

YAZAR HAKKINDA

İbrahim Ethem Polat
İbrahim Ethem Polat kimdir?

1968 yılında Samsun’da doğdu. Erzurum Atatürk Üniversitesi, Fen – Edebiyat Fakültesi Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölümünde lisansını tamamladı. Aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsü’ne “İslam Öncesi Hanif Edebiyatı” konusuyla yüksek lisans yaptı. Araştırma görevlisi olduğu Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih – Coğrafya Fakültesi’nde “Arap Edebiyatında Haçlı Seferleri” teziyle doktor unvanını aldı. Kırıkkale Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde sekiz yıl görev aldıktan sonra bir grup akademisyenle kurucuları arasında yer aldığı Kırıkkale Üniversitesi Arapça Mütercim Tercümanlık Bölümü’nde öğretim üyeliği yaptı. Halen Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Arapça Eğitimi Bölümü öğretim üyesidir.
Avrasya Yazarlar Birliği Ortadoğu Koordinatörlüğü başta olmak üzere çeşitli edebiyat ve düşünce platformlarında Ortadoğu müşavirliği görevleri üstlendi ve Ortadoğu ülkelerinde pek çok uluslararası program ve sempozyum organize etti. Arap Dili ve Edebiyatı başta olmak üzere Türk-İslam Tarihi ve Edebiyatları ile Ortadoğu üzerine çalışmaları bulunmaktadır.