Dünya Tarihini Yeniden Düşünmek

Sayfa Sayısı: 540

Baskı Yılı: 2018

Dili: Türkçe

Yayınevi: Vadi Yayınları

ISBN: 9786055830762

Marshall G.S. Hodgson

Dünya Tarihini Yeniden Düşünmek

Tarih - Dünya Tarihi

ÖNSÖZ

Asıl alanı Ortaçağ İslam Tarihi olan Marshall G. S. Hodgson, oryantalist ön yargılardan bilinçli bir şekilde uzak durmasıyla ve Avrupa merkezci yaklaşımlara ciddi eleştiriler getirmesiyle tanınmıştır. Onun eserlerinin kavramsal ve yöntemsel sağlamlığı günümüzde de geçerliliğini korumaktadır.

Hodgson, elinizdeki bu kitabın birinci kısmında Avrupa’nın ve modernliğin dünya tarihindeki yerini incelemekte, Avrupa-merkezcilik ve çok kültürlülük tartışmalarına iddialı bir katkı sunmaktadır. İkinci kısmında İslam medeniyetini dünya tarihi çerçevesi içine yerleştirmekte, üçüncü kısmında ise sadece tek bir tarih -küresel tarih- olduğunu, belli bir bölgeye odaklanan ve o bölgenin üstünlüğü esasına dayanan yaklaşımların dünya tarihi bağlamında değerlendirilip doğru yerine oturtulması gerektiğini ileri sürmektedir.

YAZAR HAKKINDA

Marshall G.S. Hodgson
Marshall G.S. Hodgson kimdir?

İslam uygarlığı tarihine getirdiği yaklaşımlarıyla ve dünya tarihçiliğine yaptığı katkılarıyla 20. Yüzyılın önemli tarihçilerinden birisidir. Asıl alanı Ortaçağ İslam Tarihi olan Hodgson, 1922’de ABD’nin Indiana eyaletinde, Richmond’da doğdu. 19 yaşındayken dünya tarihi hakkında ilginç yazılar yazmaya başladı. II. Dünya Savaşı sırasında vicdani retçi olarak Amerikan ordusuna katılmadığı için kamu hizmetinde çalıştırıldı. Lisans eğitimini Chicago Üniversitesi’nde tamamladıktan sonra, aynı üniversitede İslam araştırmacısı Gustave von Grunebaum’un danışmanlığında doktorasını tamamladı (1951). Chicago Üniversitesi’nde İslam Uygarlığı dersi verirken kapsamlı bir ders kitabı hazırlamakla (daha sonra The Venture of Islam adıyla yayınlanacak olan eser) meşgul oldu. 1964’te Sosyal Düşünce Komitesi’nin başkan yardımcılığını ve aynı zamanda yeni kurulan Yakın Doğu Araştırmaları Komitesi’nin başkanlığını yürüttü. 1968’de tam da verimli çağında iken vefat etti. Yarım kalmış çalışmaları, vefatından sonra dostları ve vefakâr talebeleri tarafından titizlikle düzenlenerek yayınlandı. Hodgson, oryantalist ön yargılardan bilinçli bir şekilde uzak durmasıyla ve Avrupa merkezci yaklaşımlara ciddi eleştiriler getirmesiyle tanınmıştır. Onun eserlerinin kavramsal ve yöntemsel sağlamlığı günümüzde de geçerliliğini korumaktadır. Hodgson’ın yayımlanmış kitapları şunlardır: The Order of Assasins: The Early Nazari Ismailis Against the Islamic World (Hague 1955); The Venture of Islam (Chicago 1974; Türkçesi: İslam’ın Serüveni, İstanbul: Phoenix Yayınevi, 2017); Rethinking World History (Cambridge 1993; Türkçesi: Dünya Tarihini Yeniden Düşünmek, İstanbul: Yöneliş Yayınları, 2001).