Din ve İnanç Sözlüğü

Sayfa Sayısı: 468

Baskı Yılı: 1998

Dili: Türkçe

Yayınevi: Vadi Yayınları

ISBN: 9789757726890

Şinasi Gündüz

Din ve İnanç Sözlüğü

Sözlük - Din

ÖNSÖZ

Kavramların yaşamımızda tartışmasız önemli bir yeri vardır. Kavramlarla kendimizi ifade eder, onlarla çevremizi, kişileri, kurum ve sistemleri algılamaya, tanımlamaya ve değerlendirmeye çalışırız. Her geleneğin, her dinsel akımın ve her düşünce sisteminin kendine özgü bir terminolojisi vardır. İnanç sistemleri ya da dinsel akımların her birinin, yalnızca kendisi münhasır, kendi yapısını, değerlerini ve tarihini yansıtan kavramları olduğu/olabileceği kadar, dinsel akımların terminolojisine sıklıkla ortak kavramlara yer verdikleri de rastlanır. Herhangi bir dinsel gelenekle iletişim kurarken ya da onu araştırırken o geleneğin terminolojisine vakıf olmak oldukça önemlidir. Aynı durum kendimizi ifade ederken ya da bir kişiyle belirli bir konu üzerinde konuşurken de geçerlidir; zira doğru algılamak ve onlara doğru alımlar yüklemek anlama/anlaşılma sürecinin olumlu gelişimi açısından vazgeçilmezdir.

Türkiye’de çalışan sosyal bilimciler ve özellikle din bilimcilerinin, dinsel gelenekler terminolojisine ilişkin başvuru kitabı olarak kullanabilecekleri Türkçe eser sıkıntısına cevap vermeyi hedeflemiş olan bu sözlük dinsel gelenekler ve inanç sistemlerine ilişkin kavram ve terimleri konu almış ve yaklaşık 5 yıllık bir çalışmanın ürünü olarak ortaya çıkmıştırç Din ve İnanç Sözlüğü, konuyla ilgili ihtiyacı karşılamayı ve yalnızca din bilimleri sahasına ilgi duyan, bu sahada okuyan veya araştıran kişilere değil genelde tüm sosyal bilimcilere hitap etmeyi hedeflemektedir.

Okuyucuya ele alınan her terime ilişkin yeterli, temek, fakat yüzeysellikten de uzak kısa ve özlü bilgi verilmeye çalışılmıştır. Başta Ortadoğu dinsel gelenekleri (özellikle de Hristiyanlık ve Yahudilik) olmak üzere Hinduizm ve Budizm gibi yeryüzünün yaygın inanç sistemlerine ağırlık verilmiş, ayrıca dünyanın hemen her yöresinde ortaya çıkan eski yeni dinsel akımlarla ilgili kavram ve terimler de dikkate alınmıştır. Bu arada İslam’la ilgili terminoloji dikkatle taranmış ve İslam’a ilişkin temel kavramlar da çalışmaya dahil edilmiştir.

Sözlük, madde başlığı olarak seçilen yaklaşık 3500 terime ilave olarak 1500 civarında da müstakil madde başlıkları olarak gösterilmemiş terimi açıklıyor.

YAZAR HAKKINDA

Şinasi Gündüz
Şinasi Gündüz kimdir?

Şinasi Gündüz lisans eğitimini Ankara Üniversitesinde lisansüstü eğitimini Durham Üniversitesi School of Oriental Studies (MA Research) ve Manchester Üniversitesi Department of Middle Eastern Studies’te (PhD) yaptı. Doktorasını 1991’de tamamladı. 1995’te Dinler Tarihi Doçenti oldu. 2003’te İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesine Dinler Tarihi Profesörü olarak atandı. Aynı fakültede 2009-2012 yılları arasında Dekanlık yaptı. 2012’de Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) asıl üyesi olarak seçildi. Gnostik dinler, heterodoksal akımlar, Hıristiyanlık, küreselleşme ve din ilişkisi, karşılaştırmalı dinler ve dinler arası ilişkiler gibi alanlarda  yaptığı birçok çalışması yurtiçi ve yurtdışında yayımlandı; eserleri çeşitli dillere çevrildi. 2012’den itibaren Makedonya, Üsküp’teki International Balkan University’de Rektör olarak görev yapmakta olan ve Milel ve Nihal: İnanç, Kültür ve Mitoloji Araştırmaları Dergisi ile Journal of Social and Human Sciences başlıklı süreli yayınların editörlüğünü de yürüten Şinasi Gündüz’ün eserlerinden bazıları şunlardır: The Knowledge of Life (Oxford: Oxford University Press 1994), Dinlerde Yükseliş Motifleri (E. Sarıkçıoğlu ve Y. Ünal ile birlikte, Ankara: Vadi 1995), Din ve İnanç Sözlüğü (Ankara: Vadi 1998) ve Mitoloji ve İnanç Arasında. Ortadoğu Dinsel Gelenekleri Üzerine Yazılar (Samsun: Etüt 1998), Pavlus: Hıristiyanlığın Mimarı, (Ankara: Ankara Okulu 2001), Change and Essence: Dialectical Relations Between Change and Continuity in the Turkish Intellectual Tradition, (eds. Şinasi Gündüz, Cafer S. Yaran, Washington: RVP 2005) Anadolu’da Paganizm: Antik Dönemde Harran ve Urfa (Ankara: Ankara Okulu 2005), Kur’an’ı Anlamak: İlahi Vahyin Tarihe Açılımı (İstanbul: Mana 2015), Living Together: An Islamic Perspective on Coexistence of Diversities (Skopje: Logos A 2015).