Sosyolojiyi Kurmak

Sayfa Sayısı: 264

Baskı Yılı: 2019

Dili: Türkçe

Yayınevi: Vadi Yayınları

ISBN: 9786055830878

Enes Kabakcı

Sosyolojiyi Kurmak

Sosyoloji

ÖNSÖZ

“Tarihi bilinmedikçe, bir bilim tam olarak anlaşılamaz”. Comte’un bu aforizması belki de en fazla, bizzat kurduğu ve “sosyoloji” adını verdiği bilim için geçerlidir. İsim babası tarafından bilimler hiyerarşisinin en tepesine yerleştirilen bu yeni bilim Fransa’da doğar, kurumsallaşır ve yirminci yüzyıl başlarında bilimsel meşruiyet ve özerklik kazanarak akademik bir disipline dönüşür. Bu kitapta, Durkheim’in ifadesiyle “bir Fransız bilimi” olarak on dokuzuncu yüzyılda inkişaf eden sosyolojinin erken dönem tarihi, dört kurucu düşünürden hareketle incelenmektedir. Sosyolojinin doğuş ve kurumsallaşma sürecine damgalarını vuran Montesquieu, Tocqueville, Comte ve Durkheim; entelektüel biyografileri, düşünsel kaynakları, siyasal pozisyonları, toplumsal çözümlemeleri, kuram ve yöntemleri itibariyle ele alınmaktadır. Sosyolojinin önde gelen dört Fransız kurucusunun orijinal metinlerini merkeze alan bu sentetik çalışma, onların bilim ve toplum anlayışlarındaki farklılıkları göstermeyi amaçlamakla birlikte aralarındaki benzerliklerin, düşünsel ilişki ve sürekliliğin altını çizmeyi de ihmal etmemektedir.

YAZAR HAKKINDA

Enes Kabakcı
Enes Kabakcı kimdir?

İstanbul-Beyazıt doğumludur. 1992’de Galatasaray Lisesinden, 1996’da İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümünden mezun oldu. Yüksek lisansını 1999’da L’activité politique d’Alexis de Tocqueville (Alexis de Tocqueville’in Siyasal Faaliyeti) başlıklı çalışmasıyla, doktorasını ise 2007’de Sauver l’Empire. Modernisation, positivisme et formation de la culture politique des Jeunes-Turcs (İmparatorluğu Kurtarmak. Modernleşme, Pozitivizm ve Jön Türklerin Siyasal Kültürünün Oluşumu) başlıklı teziyle Paris I Panthéon-Sorbonne Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölümünde tamamladı. 2009 yılından bu yana İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümünde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Çalışmaları sosyoloji tarihi, tarihsel sosyoloji, siyaset sosyolojisi ve Osmanlı-Türk modernleşmesi alanlarında yoğunlaşmaktadır.