Hilafeti Hatırlamak

Sayfa Sayısı: 350

Baskı Yılı: 2017

Dili: Türkçe

Yayınevi: Vadi Yayınları

ISBN:9786055830649

Salman Sayyid

Hilafeti Hatırlamak

Sosyoloji - İslam Sosyolojisi

ÖNSÖZ

Hilafeti Hatırlamak, İslam’ı mevcut şartlar altında siyasal bir öznellik olarak ifade edebilmenin imkanlarını arayan bir kitap. Halifeliğin ilgasının İslam dünyası için oldukça kritik bir eşik olduğunu söyleyen Sayyid’e göre, bu olayla birlikte İslam dünyasında ideal yönetim biçiminin ne olacağı ve dahası İslam’ın siyaset ile olan ilişkisi yeniden sorgulanmaya başlandı. Bununla birlikte Halifeliğin kaldırılması Müslümanların içerisinde bulunduğumuz dünyada var oluşlarını da oldukça zorlaştırdı çünkü bu, Müslüman kimliğinin kendini ve tarihsel geçmişini ifade ettiği yegane aracın ortadan kalkması anlamına geliyordu. Bunun sonucunda; İslam dünyasındaki tartışmaların temel odağı, Müslümanların toplumsal hayata dair bakışlarının nasıl olup da yeniden kurumsallaştırabilecekleri sorusu haline gelmeye başladı. Salman Sayyid, İslamcılığı da tam da bu bağlamda anlamlandırmakta; ona göre halifeliğin ardından ortaya çıkan, İslam dünyasının neredeyse tamamına yayılan ve İslam’ın kamusal alanda bir karşılığı olmaması gerektiğini savunan ”Kemalist” yönetimlere karşı İslamcılık, modernliğin alternatif versiyonları olabileceği iddiasıyla ortaya çıktı.

 

Sayyid; İslamcılığı, Müslümanların kimliklerini ona referansla oluşturduğu İslam’ın modern dünyada yapıcı bir biçimde var olması gerektiğini iddia eden bir siyasal projeler bütünü olarak tanımlıyor. Bu ise halifeliğin yokluğunda meşru bir İslami otoriteyi aramak anlamına geliyor. Sayyid’in geri çağırmak istediği halife ise aslında bir kişi olmaktan çok uzak. O bundan Müslümanların dünyadaki siyasi duruşunu ve ahlaki pozisyonunu ifade edebilecek bir süper gücü anlatmakta; bu isim aslında Müslümanların tarihsel devamlılıklarını yeniden idrak edebilmelerini ve geleceğe bakabilmelerini sağlamak için bir metafor.

YAZAR HAKKINDA

Salman Sayyid
Salman Sayyid kimdir?

Sosyal teori ve dekolonyal düşünce alanında profesör olan Sayyid, University of Leeds’de Sosyoloji ve Sosyal Politika Bölümü’nde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Reorient: The Journal of Critical Muslim Studies isimli derginin editörleri arasında yer almasının yanı sıra pek çok editoryal çalışmaya imza atmıştır. Vadi Yayınları’ndan çıkan Fundamentalizm Korkusu, Türkçe’de ilk olarak yayınlanan eseri olmakla birlikte İslam dünyası için önemli anektodların yer aldığı ‘Hilafeti Hatırlamak’ adlı eseri de yayınevimiz tarafından okuyucuya sunulmuştur.