Avrupa'da Göç, Azınlıklar ve Siyaset - Avusturya Örneği

Sayfa Sayısı: 179

Baskı Yılı: 2015

Dili: Türkçe

Yayınevi: Vadi Yayınları

ISBN: 9786059114066

Tekrar Basılan Kitap

Edip Asaf Bekaroğlu, Necmettin Doğan

Avrupa'da Göç, Azınlıklar ve Siyaset - Avusturya Örneği

Sosyoloji - Göç

ÖNSÖZ

Türkiye’den Avrupa’ya giden ”gurbetçiler” birçok sosyolojik araştırmanın konusu olmuştur. Ancak bu çalışmalarda gidilen ülkelerin siyasi ve toplumsal yapıları veya vatandaşlık ve göç politikaları çoğu zaman göz ardı edilmiştir. Oysa gittikleri ülkelerde kalmayı tercih eden göçmenler bu yapılar ve yasal düzenlemeler içerisinde çeşitli haklar edinmiş veya problemlerle karşılaşmış, özellikle de yeni kuşakların kaderi bunlar tarafından belirlenmiştir.

Bu çalışma, söz konusu boşluğu doldurma yönünde mütevazi bir çaba olmak amacındadır. Öte yandan uluslararası göç fenomeni ile henüz yüzleşen Türkiye için bu konuda daha tecrübeli olan Avusturya gibi örnekleri incelemek faydalı olabilir. Bu çerçevede çalışmamız hem Avrupa ve Avusturya alanlarında uzmanlaşmak isteyenlere hem de Türkiye’nin göç siyaseti yapıcılarına bir katkı yapmasını dilemekteyiz.

YAZAR HAKKINDA

Edip Asaf Bekaroğlu
Edip Asaf Bekaroğlu kimdir?

İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde öğretim üyesidir. Doktorasını 2010 yılında Bilkent Üniversitesi, Siyaset Bilimi bölümünde tamamlamıştır. Leiden Üniversitesi’nde misafir araştırmacı, Turku Üniversitesi’nde ise misafir öğretim üyesi olarak bulunmuştur. Çokkültürcülük, göç sekülarizmi, demokratikleşme, siyasi partiler ve Orta Doğu siyaseti alanlarında çalışmaları vardır.

Necmettin Doğan
Necmettin Doğan kimdir?

Ed. Necmettin Doğan
İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyoloji Bölümü öğretim üyesidir. 1998 yılında İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Bölümünden mezun olduktan sonra aynı bölümde yüksek lisans yaptı. 2007 yılında Freie Universitaet Berlin Sosyoloji Bölümünde doktorasını tamamladı. 2010-2011 arasında George Mason Üniversitesi’nde doktora sonrası araştırmalarda bulundu. 2013 yılında sosyoloji alanında doçent oldu. Alman Sosyoloji Geleneği başlıklı bir kitap çalışmasının yanında çeşitli dergilerde yayınlanmış makaleleri vardır. Modern sosyoloji kuramları, edebiyat sosyolojisi, Türk sosyolojisi ve düşünce geleneği, siyaset sosyolojisi temel ilgi alanlarıdır.