Orta Doğu'da Çatışma ve İdeolojiler

Sayfa Sayısı: 376

Baskı Yılı: 2017

Dili: Türkçe

Yayınevi: Vadi Yayınları

ISBN: 9786055830632

Necmettin Doğan

Orta Doğu'da Çatışma ve İdeolojiler

Siyaset - Orta Doğu

ÖNSÖZ

Orta Doğu son yıllarda tarihinin en büyük dramlarından birini yaşıyor. Sykes-Picot ile şekillendirilen devletler çeşitli tecrübelerden sonra çoğunlukla ya despotizm ve otoriterizm batağına saplandılar ya da bitmek bilmeyen acımasız ve dehşetli iç savaşlara teslim oldular. Sonuçta Orta Doğu’da sık sık yıkımın, sefaletin, onursuzluğun, kibrin ve yüzeyselliğin hakim olduğu toplumsal bir görünüm ortaya çıktı. Bu durumun ortaya çıkmasında bölgeye yönelik emperyalist müdahelelerin yanında, kamusal alanın karşıt kurtarıcı ideolojiler tarafından sürekli kolonize edilmeye çalışılmasının da önemli bir rolü olmuştur.

Elinizde tuttuğunuz kitabın nihai amacı Orta Doğu’da yer alan ülkelerin önemli gerilim hatlarını ortaya koyarak okuyucuya bu benzerlikler hakkında genel bir fikir vermek ve bunların nedenlerinin tartışabilmesine bir nebze de olsa katkı sağlayabilmektir. Kitaptaki makaleler farklı bakış açılarını yansıtıyor. Dolayısıyla meseleleri sadece içsel sebeplere veya tek bir olguya indirgemeyi amaçlamıyor. Kitaptaki makaleler genelde bir ülkedeki belirli bir sosyal hareket üzerine yoğunlaşıyor. Kitabın amacı da zaten bölge ülkelerindeki benzer fay hatlarının ortaya çıkışının tarihsel-toplumsal süreçlerine dair, toplumsal tahayyülleri merkeze alan tartışmalara vesile olabilmesi.

YAZAR HAKKINDA

Necmettin Doğan
Necmettin Doğan kimdir?

Ed. Necmettin Doğan
İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyoloji Bölümü öğretim üyesidir. 1998 yılında İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Bölümünden mezun olduktan sonra aynı bölümde yüksek lisans yaptı. 2007 yılında Freie Universitaet Berlin Sosyoloji Bölümünde doktorasını tamamladı. 2010-2011 arasında George Mason Üniversitesi’nde doktora sonrası araştırmalarda bulundu. 2013 yılında sosyoloji alanında doçent oldu. Alman Sosyoloji Geleneği başlıklı bir kitap çalışmasının yanında çeşitli dergilerde yayınlanmış makaleleri vardır. Modern sosyoloji kuramları, edebiyat sosyolojisi, Türk sosyolojisi ve düşünce geleneği, siyaset sosyolojisi temel ilgi alanlarıdır.