Çağdaş Siyasal Akımlar

Sayfa Sayısı: 484

Baskı Yılı: 2016

Dili: Türkçe

Yayınevi: Vadi Yayınları

ISBN: 9789756768266

Tekrar Basılan Kitap

Aytekin Yılmaz

Çağdaş Siyasal Akımlar

Siyaset - Siyasi Akımlar

ÖNSÖZ

Acaba postmodernizm bir temek bırakmadığı için demokrasi ortadan kalkacak mı? Veya Fukuyama’nın belirttiği üzere liberal demokrasi ve kapitalizm tarihin sonuna mı işaret etmektedir? Yoksa Vico’nun belirttiği üzere demokrasiden geri gidişler mi yaşanacaktır? Ya da Huntington’ın dediği gibi üçüncü demokratikleşme dalgasından mı bahsedilecektir?

eski Yunan ve Roma geleneği iktidarı kanun dışı yollarla ele geçiren kimselere tiran damgası vurup olumsuz nitelerken, doğuda iktidarın ele geçirilmesinin tanrının inayeti olarak algılandığı ve normal görüldüğü, bu nedenle de iktidara kolayca el konulabildiği belirtilmektedir. Genelde iktidar, dini takdis ile meşrulaştırmaya çalışılırken bugün diktatörler, geçmişte dini takdisle sağlanan meşruluğu plebisiter seçimlerle sağlamaya çalışmaktadır. Touraine demokrasilerinin ortak özelliğini; iktidarın sınırlaması, siyasal yöneticilerin halkın temsilcisi olması ve yurttaşlık olarak saymaktadır. Bu açıdan demokraside devletin üslubu da önemlidir. Her şeyden önce demokratik devlet vatandaşlarının kişiliklerini tanıdığı gibi, toplumda kişilerin rızasıyla oluşturdukları diğer toplulukları da tanımaktadır. Zorlamaya dayalı merkeziyetçi yapıların özgürlük, sorumluluk ve yaratıcılığı yok ettiği hususunda güçlü bir anlayış bulunmakta ve bunun günümüzün sanayi sonrası toplum yapısıyla bağdaşmadığı belirtilmektedir. Daha ötede ise postmodern gelişmelerin modernliğin temelini ve özne anlayışını da bozarak her şeyi yıkma eğiliminde olduğu vurgulanmaktadır.

Aytekin Yılmaz bu eserinde; siyasal alanla ilgili tartışmaları ele alıp tarihsel süreçte ortaya çıkan yaklaşımlara yeni gündem maddelerini de katarak, örneğin komüniteryan ara-yışlar ve post modern gelişmeler, insan hakları ve sivil toplum gibi konuları da demokrasi bağlamında incelemektedir.

YAZAR HAKKINDA

Aytekin Yılmaz
Aytekin Yılmaz kimdir?

1960 Giresun-Keşap doğumlu. Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü ile İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu. İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde 1982-1990 yıllarında siyaset bilimi alanında master ve doktora derecelerini aldı. 1990-91 yılları arasında İngiltere’de İngiliz Kraliyet Kamu Yönetim Enstitüsü’nün (RIPA) “Modern Kamu Yönetimi Teknikleri ve Avrupa Topluluğu Sorunları” isimli programına katıldı. 1997 yılında siyasal teoriler dalında doçent ünvanını aldı. Aytekin Yılmaz’ın birçok dergide yayınlanmış makaleleri ve Etnik Ayrımcılık (Vadi Yayınları, 1994), Modernden Postmoderne Siyasal Arayışlar (Vadi Yayınları, 1996), IRA ve Kuzey İrlanda Sorunu (1997), Modern Demokrasi – Gelişimi ve Sorunları (2000) isimli eserleri bulunmaktadır.