İslam Düşüncesine Giriş

Sayfa Sayısı: 164

Baskı Yılı: 2016

Dili: Türkçe

Yayınevi: Vadi Yayınları

ISBN: 9786055830465

Burhanettin Tatar

İslam Düşüncesine Giriş

Felsefe - İslam Felsefesi

ÖNSÖZ

İslam düşüncesi, İslam’ın bir din olarak dünya tarihi içinde etkin rol oynayabilmesine katkı yapan bir entelektüel gelenektir. Belki o, en temelde, insan bilincinin İslam’ın Kur’an ve hadiseler gibi temel metinleriyle farklı ortamlarda diyalojik ilişkiye girme biçimleri olarak tanımlanabilir. Bu noktada İslam düşüncesini, sadece söz konusu temel metinleri yorumlamaya ve içinde bulunduğu ortamla ilişkilendirmeye çalışan insan bilincinin bir ürünü olarak görmek tek yanlı bir tutum olabilir. Zira İslam düşüncesini, diğer düşünme biçimlerinden ayırt eden hususların başında, onun Kur’an ve hadisleri, insanlar tarafından yoruma konu oldukları kadar, insanları yorumlayan metinler görmesi gelir. Daha açık deyişle, İslam düşüncesi İslam’ın temel metinlerini yorumlaması gereken bir entelektüel ya da bilimsel nesne olarak görmez; aksine onlara insan varlığını topyekün sorgulayan ve yorumlayan bir ‘faaliyet’ (aktif metinler, hitap) olarak yaklaşır. Kur’an ve hadislerle İslam düşüncesi arasındaki bu ‘hitap-muhatap’ ilişkisi nedeniyle ortaya ‘karşılıklı yorumlama’ hadisesi çıkmaktadır.

YAZAR HAKKINDA

Burhanettin Tatar
Burhanettin Tatar kimdir?

PROF. DR. BURHANETTİN TATAR, 1963 yılında Samsun’da  doğdu. 1988’de Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesini bitirdi. Yüksek lisans çalışmaları esnasında aynı fakülteye İslam Felsefesi Anabilim dalında araştırma görevlisi olarak atandı. 1993 yılında  doktora çalışmalarını sürdürmek üzere gönderildiği Amerika’da “Interpretation and the Problem of Authorial Intention” adlı doktora teziyle doktor ünvanını aldı. Doktora tezi İngilizce ve Türkçe’ye aktarılmış şekilleriyle Amerika’da ve Türkiye’de yayımlandı. 2002 yılında İslam Felsefesi alanında doçentlik unvanını aldı. 2008 yılında aynı alanda profesörlüğe yükseltildi. Halen Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. Ulusal ve uluslararası birçok yayını söz konusudur.