Felsefi Hermenötik

Sayfa Sayısı: 187

Baskı Yılı: 2016

Dili: Türkçe

Yayınevi: Vadi Yayınları

ISBN: 9786055830458

Tekrar Basılan Kitap

Burhanettin Tatar

Felsefi Hermenötik

Felsefe - Hermenötik

ÖNSÖZ

Yazılı bir metnin doğru anlaşılmasının ölçütü ve standartı nedir? Örneğin, bu ölçüt metnin yazılı halinin, içerdiği önermelerin karşılık geldiği anlamların birebir bulunması mıdır? Yani metnin, önermelerden ibaret muhtevasının şifrelerinin çözülmesiyle anlamın kilidi açılır mı? Yazılı metin, böylesi bir şifreleme işleminden ibaretse, kuşkusuz şifreleyen ile şifreyi açan kişinin anlam ufukları arasında birebir karşılıklığın olması gerekiyor. Oysa böyle bir karşılıklık varsayımına ciddi itirazlar yöneltilmiştir. Bu itirazlar; büyük ölçüde, bir metnin anlamının artık yazarın niyetine indirgenebilmekten fazla özerk bir belirlenime tabi olduğuna dikkat çekmiştir.

YAZAR HAKKINDA

Burhanettin Tatar
Burhanettin Tatar kimdir?

PROF. DR. BURHANETTİN TATAR, 1963 yılında Samsun’da  doğdu. 1988’de Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesini bitirdi. Yüksek lisans çalışmaları esnasında aynı fakülteye İslam Felsefesi Anabilim dalında araştırma görevlisi olarak atandı. 1993 yılında  doktora çalışmalarını sürdürmek üzere gönderildiği Amerika’da “Interpretation and the Problem of Authorial Intention” adlı doktora teziyle doktor ünvanını aldı. Doktora tezi İngilizce ve Türkçe’ye aktarılmış şekilleriyle Amerika’da ve Türkiye’de yayımlandı. 2002 yılında İslam Felsefesi alanında doçentlik unvanını aldı. 2008 yılında aynı alanda profesörlüğe yükseltildi. Halen Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. Ulusal ve uluslararası birçok yayını söz konusudur.