3 Derste Hermenötik

Sayfa Sayısı: 115

Baskı Yılı: 2020

Dili: Türkçe

Yayınevi: Vadi Yayınları

ISBN: 9786055830496

Burhanettin Tatar

3 Derste Hermenötik

Felsefe - Hermenötik

ÖNSÖZ

Hermenötiği tanımlama çabaları, hermenötiğin tarihsel gelişimine ve farklı düşünürlerin elinde kazandığı yeni boyut ve açılımlara göre farklılık arz etmektedir. Bunun yanı sıra bizzat hermenötiğin “anlama”, “metin”, “yorum” ve “açıklama” gibi temel kavramlarının kendi mahiyetlerinden kaynaklanan belirsizlikler herkesin üzerinde uzlaşabileceği belirli “bir” hermenötik tanımının yapılmasını imkansızlaştırmaktadır. Hermenötiği tanımlama çabaları, tıpkı hermenötiğin kendi tarihsel süreci gibi sürekli dönüşmekte ve sonuçta hermenötiğin bir tür en genel yorumu (meta-söylem) haline gelmektedirler.

YAZAR HAKKINDA

Burhanettin Tatar
Burhanettin Tatar kimdir?

PROF. DR. BURHANETTİN TATAR, 1963 yılında Samsun’da  doğdu. 1988’de Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesini bitirdi. Yüksek lisans çalışmaları esnasında aynı fakülteye İslam Felsefesi Anabilim dalında araştırma görevlisi olarak atandı. 1993 yılında  doktora çalışmalarını sürdürmek üzere gönderildiği Amerika’da “Interpretation and the Problem of Authorial Intention” adlı doktora teziyle doktor ünvanını aldı. Doktora tezi İngilizce ve Türkçe’ye aktarılmış şekilleriyle Amerika’da ve Türkiye’de yayımlandı. 2002 yılında İslam Felsefesi alanında doçentlik unvanını aldı. 2008 yılında aynı alanda profesörlüğe yükseltildi. Halen Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. Ulusal ve uluslararası birçok yayını söz konusudur.