Sanatın Seyri

Sayfa Sayısı: 248

Baskı Yılı: 2021

Dili: Türkçe

Yayınevi: Vadi Yayınları

ISBN: 9786055830380

Mehmet Sabri Genç

Sanatın Seyri

Edebiyat, Felsefe

ÖNSÖZ

Bilimlerin deneylerle elde ettiği neticeleri felsefe akılla birleştirir. Felsefenin akılla birleştirdiğine, edebiyat duygu katar. Felsefe bir şeyin özünü kavramaya yönelik bir çaba olarak anlaşılırsa, bu eserdeki metinler edebiyatın özünü kavramaya yani bir “edebiyat felsefesi” ortaya koymaya yönelik iddiadan hem beridir hem de ötedir.

Sanatın Seyri, içinde yaşadığımız cemiyet ve sahip olduğumuz medeniyet idraki çerçevesinde; felsefe ile edebiyatı, edebiyat ile felsefeyi birlikte düşünerek, yaşadığımız çağ hakkında kendi bastığımız topraklar üzerinden ulaşılan bazı çıkarımların sizlerle paylaşılması çabasıdır. Sinema, şiir, müzik, resim, fotoğraf gibi sanat dallarının dehlizlerinde gezinirken; seyre konu olan iç gözlemlerin bir tasavvur olarak satırlara düşmüş hâlidir. Millet olarak, felsefe ve edebiyat ilişkisi aracılığıyla; sanat zemininde nerede durduğumuzu ve durabilme ihtimallerini arz etme gayretidir. Doğu-Batı arasındaki, araftaki felsefi ve edebî seyirlerin/theōriaların yıllardan beri kâğıda dökülen izdüşümleridir. Çağın bedeninin, çağların ruhunu çarmıha germe zorbalığına karşı bir başkaldırıdır.

YAZAR HAKKINDA

Mehmet Sabri Genç
Mehmet Sabri Genç kimdir?

1983 yılında on altı kardeşin sonuncusu olarak Gaziantep’te dünyaya geldi. İlk ve orta öğrenimini Gaziantep’te tamamladı. Salzburg Paris Lodron Üniversitesi Felsefe Bölümünde lisans ve yüksek lisans tahsilini tamamladı (2003-2009). Yüksek lisans tezini, Prof. Dr. Reinhard Kleinknecht’in danışmanlığında “Theorie der Intentionalitaet bei Franz Brentano” (Franz Brentano’da Yönelmişlik Teorisi) başlığıyla yazdı. Viyana Üniversitesi Felsefe Bölümünde Prof. Dr. Franz Martin Wimmer danışmanlığında ikmal etmeye başladığı doktora tahsilini ve tezini (2009-2016), Wimmer’in emekliye ayrılmasından sonra İstanbul Medeniyet Üniversitesi Felsefe Bölümünde, “İbn Haldun’un Asabiyet Teorisi ‘Karşı’sında John Searle’ün Kitlesel Yönelmişlik Teorisi/‘Kitlesel Yönelmişlik Asabiyet’in Bir Evrimi Mi?’” başlığıyla Prof. Dr. Ş. Teoman Duralı ve Prof. Dr. İhsan Fazlıoğlu danışmanlığında tamamladı (2017). Yazıları, denemeleri, çevirileri, öyküleri ve makaleleri yurt içi ve yurt dışında çeşitli mecmualarda neşredildi. Dünya Bir Gelindir adlı romanıyla Türkiye Yazarlar Birliği 2018 İstanbul Edebiyat Festivali Roman Büyük Ödülü’ne layık görüldü. 2011 yılından beri Gaziantep Üniversitesi Felsefe Bölümünde öğretim üyesi olarak çalışmakta ve çeşitli fakültelerde ders vermektedir. Ayrıca yılın belirli dönemlerinde University College of South-East Norway’de misafir öğretim üyesi olarak çalışmaktadır.

Yayınlanmış eserleri:
Şey ve Tan, Mart 2008
Karekök Hayat, Mayıs 2014
Dünya Bir Gelindir, Ekim 2018
Sorun Çağının Anatomisi, Ş. Teoman Duralı, (Derleme),
Ağustos 2009
Deniz ve Kâşiflik, Ş. Teoman Duralı, (Derleme), Ağustos 2011
Felsefe-Bilimin Odağında Metafizik, Ş. Teoman Duralı,
(Derleme), Şubat 2019

önerilenler

önerilenler