Dünya Bir Gelindir

Sayfa Sayısı: 176

Baskı Yılı: 2021

Dili: Türkçe

Yayınevi: Vadi Yayınları

ISBN: 9786055830724

Mehmet Sabri Genç

Dünya Bir Gelindir

Edebiyat

ÖNSÖZ

“Ey kendilerini nefslerine hapsetmiş olanlar! Ey kullar ve köleler! Ey körler ve sağırlar! Ey dünyaya tapanlar! Ey tabutlarını develerinin üstünde taşıyanlar! Ey mala, mülke tapanlar! Ey uykularından henüz uyanmamışlar! Perşembeyi cumaya bağlayan gece Hacı Ağa’nın konağının önünde büyük bir düğün var! Herkes orada olsun! Bu düğün, bu dünyayla nikâhlanamayanların düğünü olacak! Ölmeden önce ölenler zindanlarından salıverilecek! Hakikat ortaya çıkacak! Duyduk, duymadık demeyin! İşittik deyin!”

YAZAR HAKKINDA

Mehmet Sabri Genç
Mehmet Sabri Genç kimdir?

1983 yılında on altı kardeşin sonuncusu olarak Gaziantep’te dünyaya geldi. İlk ve orta öğrenimini Gaziantep’te tamamladı. Salzburg Paris Lodron Üniversitesi Felsefe Bölümünde lisans ve yüksek lisans tahsilini tamamladı (2003-2009). Yüksek lisans tezini, Prof. Dr. Reinhard Kleinknecht’in danışmanlığında “Theorie der Intentionalitaet bei Franz Brentano” (Franz Brentano’da Yönelmişlik Teorisi) başlığıyla yazdı. Viyana Üniversitesi Felsefe Bölümünde Prof. Dr. Franz Martin Wimmer danışmanlığında ikmal etmeye başladığı doktora tahsilini ve tezini (2009-2016), Wimmer’in emekliye ayrılmasından sonra İstanbul Medeniyet Üniversitesi Felsefe Bölümünde, “İbn Haldun’un Asabiyet Teorisi ‘Karşı’sında John Searle’ün Kitlesel Yönelmişlik Teorisi/‘Kitlesel Yönelmişlik Asabiyet’in Bir Evrimi Mi?’” başlığıyla Prof. Dr. Ş. Teoman Duralı ve Prof. Dr. İhsan Fazlıoğlu danışmanlığında tamamladı (2017). Yazıları, denemeleri, çevirileri, öyküleri ve makaleleri yurt içi ve yurt dışında çeşitli mecmualarda neşredildi. Dünya Bir Gelindir adlı romanıyla Türkiye Yazarlar Birliği 2018 İstanbul Edebiyat Festivali Roman Büyük Ödülü’ne layık görüldü. 2011 yılından beri Gaziantep Üniversitesi Felsefe Bölümünde öğretim üyesi olarak çalışmakta ve çeşitli fakültelerde ders vermektedir. Ayrıca yılın belirli dönemlerinde University College of South-East Norway’de misafir öğretim üyesi olarak çalışmaktadır.

Yayınlanmış eserleri:
Şey ve Tan, Mart 2008
Karekök Hayat, Mayıs 2014
Dünya Bir Gelindir, Ekim 2018
Sorun Çağının Anatomisi, Ş. Teoman Duralı, (Derleme),
Ağustos 2009
Deniz ve Kâşiflik, Ş. Teoman Duralı, (Derleme), Ağustos 2011
Felsefe-Bilimin Odağında Metafizik, Ş. Teoman Duralı,
(Derleme), Şubat 2019

önerilenler

önerilenler