Sinemada Anlatı ve Türler

Sayfa Sayısı: 355

Baskı Yılı: 2016

Dili: Türkçe

Yayınevi: Vadi Yayınları

ISBN: 9789756768532

Ahmet Gürata, Fatma Dalay Küçükkurt

Sinemada Anlatı ve Türler

Sinema

ÖNSÖZ

”Sinemada Anlatı ve Türler” adlı derleme kitaptaki bölümler, gerek sinemaya ilgi duyan gerekse meslekten okurlar için bir araya getirildi.

Fatma Dalay Küçükkurt, film anlatısının ‘çatışması’ ve ‘gerilim’ oluşturacak biçimde nasıl yapılandırılabileceğini inceledi. Aslıhan Doğan Topçu, zaman kavramını tanımlayıp, geleneksel ve çağdaş anlatılar ile örneklendirdi. Ahmet Gürata, sinemasal zamanı, 1990’ların postmodern dünya sinemasında karakterlerin bakış açısı ile ilişkilendirdi. Deniz Girginkoç, kara film türünün ortaya çıkış koşullarını sunarken, filmlerde iletilen Amerikan toplum değerlerini irdeledi. Gürhan Topçu, korku sinemasının yapısal formülleri hakkında bilgi vererek, toplumsal gelişmeler bağlamında kadının korku sinemasındaki temsillerinin değişimi arasındaki ilişkiyi açıkladı. Serkan Paydak, gözetim toplumu yaratma sürecinde, devlet ve medyanın nasıl kullanıldığını filmlerden örneklerle inceledi. Levent Yaylagül, Türkiye’deki ekonomik, toplumsal ve siyasal gelişmelerin ve belli başlı siyasi doktrinlerin 1960-70 dönemi Türk sinemasındaki düşünsel yapıyı nasıl biçimlendirdiğini inceledi. Aydan Özsoy, 1960’lar dönemi Türk sineması melodramlarında sunulan kadın ve erkek imgelerinin toplumsal ve kültürel bağlamda hangi ideolojik mesajlar içerdiğini anlattı. Yağmur Nazik, özdeşleşme sürecini açıklayan genel kurumsal yaklaşımlar hakkındaki görüşleri, Yeşilçam sinemasındaki kullanımına ilişkin biçimsel örnekler sundu.

Bölümlerin geniş bir literatür çalışması sonucu oluşturulmasına özen gösterilerek okuyuculara ilgi duyduğu konuya ilişkin ayrıntılı bir bilgi birikimi ve inceleme olanağı sunulması amaçlandı.

YAZAR HAKKINDA

Ahmet Gürata
Ahmet Gürata kimdir?

Ahmet Gürata, Bilkent Üniversitesi İletişim ve Tasarım Bölümü öğretim üyesidir. Türkiye’de yeniden-çevrim filmler ve kültürlerarası alımlama konusunu ele alan doktora tez çalışmasını Londra Üniversitesi’nde tamamlamıştır. Türkiye sinema tarihi, alımlama, yeniden-çevrim ve belgesel konusundaki araştırmaları dijital veritabanı, karşılaştırmalı ve dijital film araştırmaları konularına yönelmiştir. Aynı zamanda Gezi Festival’in program danışmanı ve Docedge: Asya Belgesel Forumu’nun eğitmenlerindendir. Sinema Yazarları Derneği ve Belgesel Sinemacılar Birliği üyesidir.

Fatma Dalay Küçükkurt
Fatma Dalay Küçükkurt kimdir?

Ege Üniversitesi İletişim Fakültesinden mezun oldu. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sahne ve Görüntü Sanatları Ana Sanat Dalı Sinema Televizyon Programında Yüksek Lisans yaptı. Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Kazaların Çevresel ve Teknik Araş. Ana Bilim Dalı’nda doktora çalışmasına devam etmektedir.