Osmanlı'dan Cumhuriyet'e Kürt Kimliği (1900-1920)

Sayfa Sayısı: 384

Baskı Yılı: 2021

Dili: Türkçe

Yayınevi: Vadi Yayınları

ISBN: 9786059114226

Yunus Koç

Osmanlı'dan Cumhuriyet'e Kürt Kimliği (1900-1920)

Araştırma, İnceleme

ÖNSÖZ

Yirminci yüzyılın ilk çeyreği (1900-1920), Osmanlı’da aidiyet dönüşümlerinin yaşandığı, etnik gruplar arasında farkındalıkların arttığı, milliyetçilik hareketlerinin ortaya çıktığı, bazı etnik gruplarca dile getirilen bağımsızlık ve özerklik konularının tartışıldığı, geleneksel siyaset ve aidiyetlerin modernliğin tahakkümü altında yeni biçimler almaya başladığı bir dönem olarak karşımıza çıkar. Tahayyül ve tasavvurumuza bundan böyle Batı menşeli politik bir lügatin egemen olduğu görülür. Hâliyle dönemin Kürtçe basını da sürecin dayattığı politik düşüncenin ve dilin baskısı altında kalır. Belirtilen zaman aralığındaki bütün Kürtçe dergileri kimlik ve siyaset bağlamında ele alan bu çalışmanın hedefi, devrin Kürtçe basınında kullanılan politik dilin tespitini yapmak ve bununla inşa edilmesi düşünülen Kürt kimliğini saptamaktır.  Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Kürt Kimliği (1900-1920), dönemin bütün Kürtçe dergilerini ilk defa tek bir eserde incelemesi sebebiyle alanında kıymetli bir çalışmadır.

YAZAR HAKKINDA

Yunus Koç
Yunus Koç kimdir?

1984’te Van’da doğdu. İlk ve ortaöğrenimini aynı şehirde tamamladı. 2008’de Kocaeli Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümünden mezun oldu. 2009’da Muş Alparslan Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümünde Araştırma Görevlisi olarak göreve başladı. 2012’de İnönü Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında yüksek lisansını tamamladı. 2018’de İstanbul Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanında doktorasını tamamlayan yazar, Muş Alparslan Üniversitesinde öğretim üyesi olarak çalışmaya devam etmektedir.