Modern Kapitalizmin Doğuşu

Sayfa Sayısı: 216

Baskı Yılı: 2021

Dili: Türkçe

Yayınevi: Vadi Yayınları

ISBN: 9786059114240

Henri Eugène Sée

Modern Kapitalizmin Doğuşu

Tarih, İktisat

ÖNSÖZ

Oluşmaya başladığı dönemden bu yana bir yandan ekonomik örgütlenme biçimi olarak modernlik sürecinin kurumsallaşmasına katkıda bulunan, diğer yandan kendi zihniyetini üreterek modern dünyadaki yaşam biçimlerinin kendi ilkeleri doğrultusunda kodlanmasını talep eden kapitalizm, hiç kuşkusuz gerek çağdaş dünyadaki görünümleri gerekse de dayandığı tarihsel temeller açısından sosyal bilimlerin en önemli tartışma alanlarından birisi olmuştur.

Henri Eugène Sée bu eserinde modern kapitalizmin kaynağını sorgulamakta, ticari, mali ve endüstriyel kapitalizmin gelişim seyirlerini farklı Batılı siyasi merkezler özelinde ele almaktadır. Sée özellikle kapitalizm kuramları, kapitalizmin Orta Çağ´daki kaynakları, deniz ticaretinin değişen yüzü, sömürgeci deneyimin ve koloni kuruluşların kapitalizm açısından önemi, ticari, mali ve endüstriyel kapitalizmin ortaya çıkış koşulları ve gösterdiği özellikler üzerinde durmaktadır.

Modern Kapitalizmin Doğuşu, bu alanda üretilmiş ve kısa sürede kapitalizm incelemeleri arasında seçkin bir konum edinmiş bir eserdir.

YAZAR HAKKINDA

Henri Eugène Sée
Henri Eugène Sée kimdir?

Fransız tarihçi. 1893-1920 arasında Rennes Üniversitesi’nde profesörlük yapmıştır. H. See, sosyoloji ve iktisat tarihinin kesiştiği bir entelektüel zeminde, özellikle modern kapitalizmin doğuşu problemini çözümlemeye çalışmış ve bu doğrultuda önemli eserler kaleme almıştır. Bu eserlerden bazıları şunlardır: La Vie Economique les Classes Sociales en France au XVIII. Siècle (XVIII. Yüzyılda Fransa’da İktisadi Hayat ve Toplumsal Sınıflar) [1924]; L’Evolution Comerciale et Industrielle de la France Sous l’Ancien Régime (Eski Rejim’de Fransa’da Ticari ve Sınai Gelişme) [1925]; Matérialisme Historique et Interprétation Economique de l’Histoire (Tarihi Maddecilik ve Tarihin İktisadi Yorumu) [1927] ve R. Schnerb ile birlikte Histoire Economique de la France (Histoier Economique de la France (Fransa’nın İktisadi Tarihi) [2 cilt, 1939-1943].