Max Weber ve İslam

Bryan S. Turner

Max Weber ve İslam

Araştırma - İnceleme

ÖNSÖZ

Max Weber üzerine çalışma yapan her kişi öncelikli olarak Avrupa toplumlarında kendine özgü bir tarih sahip olan kapitalizme ve kapitalizmin Protestan ahlakıyla olan ilişkisine yönelik yaklaşımlarını ele almaktadır. Kapitalizm anlayışı üzerine yapılan çalışmaların çokluğuna rağmen, Weber’in İslam’a ve İslam toplumlarına yönelik çalışmaları ihmal edilmiştir. Oysa Weber, İslam toplumlarındaki patrimonyal bürokrasiye ilişkin çok derinlikli analizler yapmıştır. Weber’in İslam hakkındaki görüşlerinin bir başka önemi ise; onun sosyolojiye ve genel olarak Avrupa’nın kendi tarihine bakışını tamamlayan bir yapıya sahip olmasıdır. Bryan S. Turner tarafından kaleme alınan eser, Weber’in İslam toplumlarında gözlemlediği ilişkileri anlamak için alanında önemli bir boşluğu doldurmaktadır.

YAZAR HAKKINDA

Bryan S. Turner
Bryan S. Turner kimdir?

Bryan S. Turner, Birmingham’da doğdu. İlk ve Orta Öğretimini Birmingham’da aldı. Leeds Üniversitesinin Sosyoloji Bölümünde altı sene okuyarak dinsel mensubiyetle ilgili doktorasını tamamladı. 1970’den itibaren, Weber and Islam’ın yayımlanmasına kadar Aberdeen Üniversitesinde kalkınma ve din sosyolojisi konularında ders verdi. Essex Üniversitesinde de uzun yıllar ders veren Turner’ın, din sosyolojisi, İslam sosyolojisi, beden sosyolojisi, modernizm, postmodernizm ve feminizm konularında yayınlanmış bir çok eseri vardır.