Klasik Arap Literatürü

Sayfa Sayısı: 268

Baskı Yılı: 2019

Dili: Türkçe

Yayınevi: Vadi Yayınları

ISBN: 9786055830052

Ignác Goldziher

Klasik Arap Literatürü

Tarih - Düşünce Tarihi

ÖNSÖZ

Ignác Goldziher, (1850-1921) Macaristan/Budapeşte Üniversitesi’nde, Sami Dilleri ve Edebiyatları profesörü olup İslam araştırmalarını ilk başlatan kişidir.

1908 yılında, Osmanlı İmparatorluğu’ndan ayrılarak Avusturya Macaristan Krallığı’na katılan Bosna-Hersek eyaletindeki Müslümanlar için bir ders kitabı hazırlamakla görevlendirilmiş ve böylece elinizdeki kitap ortaya çıkmıştır.

Sonrasında farklı dillere de çevrilerek Hindistan gibi pek çok ülkede ders kitabı olarak okutulmaya başlanılan Klasik Arap Literatürü, 1993 yılında Prof. Dr. Rahmi Er ve Prof. Dr. Azmi Yüksel tarafından çevrilerek Türkçeye kazandırılmıştır.

Felsefe, Astronomi, Edebiyat, Tarih, Matematik, Tıp, İslam Hukuku, Tefsir, Bilim Tarihi gibi pek çok alanda köklü bir literatür bilgisi sunan “Klasik Arap Literatürü”, bir giriş kitabı gibi görünse bile İslam düşüncesinin oluşmaya başladığı Arap Yarımadası’ndaki kültürel mirası bize aktarmayı başarmış, dönemin düşünsel ortamını ve temel tartışmalarını başarılı bir şekilde okuyucusuna sunabilmiştir. Bu özelliğiyle “klasik” niteliğini hak edecek bir perspektife sahiptir.

Goldziher’in “Bir kitabın her ırk, ulus ve millet tarafından okunulabilen düzeyde olduğu zaman gerçekten nitelikli bir çalışma olduğu” düşüncesiyle kaleme aldığı bu eser, klasik düşünce ile alakalı özlü bir çalışmadır.

YAZAR HAKKINDA

Ignác Goldziher
Ignác Goldziher kimdir?

Ignác Goldziher (1850-1921) Macaristan/Budapeşte Üniversitesinde Sami Dilleri ve Edebiyatları Profesörü olup İslam araştırmalarını ilk başlatan akademisyen olmuştu.

Ignác Goldziher 1908 yılında, daha önce Osmanlı İmparatorluğunun eyaletleri olup aynı yıl Avusturya-Macaristan Krallığına katılan Bosna-Hersek eyaletlerindeki Müslüman okulları için bir Arap Edebiyatı tarihi ders kitabı yazmakla görevlendirilmişti.

Bu görevini aynı yıl ‘Az Arab irodalom rövid törtenede’ (Kısa Arap Literatürü Tarihi) başlığındaki bu kitabı Macarca yazarak yerine getirmişti. Bu eser 1909 yılında ise Hırvatçaya çevrilerek Saraybosna’da basılmış ve Bosna-Hersek’in Sünni ilahiyatçıları tarafından da kabul gördüğünden her iki eyalette de düzenli olarak okutulmuştur. İkinci Dünya Savaşının hemen öncesinde de öğrencisi olan Joseph De Somogyi tarafından Macarca’dan İngilizce’ye çevrilmiş fakat ancak 1957 yılında yayınlanarak Hindistan’ın Müslüman okullarında da okutulmuştur.