Geleneğin Hukuku Osmanlı'nın Adaleti: Dürzîler ve Mârûnîler

Sayfa Sayısı: 336

Baskı Yılı: 2020

Dili: Türkçe

Yayınevi: Vadi Yayınları

ISBN: 9786059114134

Tuba Yıldız

Geleneğin Hukuku Osmanlı'nın Adaleti: Dürzîler ve Mârûnîler

Araştırma-İnceleme

ÖNSÖZ

Orta Doğu’nun yüz ölçümü küçük lâkin dünya siyasetindeki önemi büyük coğrafyası Lübnan’da tarih boyu yaşamış iki grup, Dürzîler ve Mârûnîler kimlerdir? Aralarındaki anlaşmazlıkların kaynağı nedir ve bu anlaşmazlıklar neden tüm dünyayı ilgilendirmektedir? Günümüz Lübnan’ının mevcut sosyo-politik ve toplumsal yapısını şekillendiren 19. yüzyıldaki hadiselere Osmanlı Hukuk Sistemi üzerinden derin bir bakış.

Geleneğin Hukuku Osmanlı’nın Adaleti: Dürzîler ve Mârûnîler, Lübnan’ın sosyal çekirdeğini oluşturan ve çatışmaların kıvılcımını her an ateşlemeye hazır olan mezhep gruplarının Osmanlı tebaası oldukları dönemdeki sosyal, siyasi, hukuki ilişkilerini ve bu ilişkilere devletin bakışını ele alıyor. 19. yüzyıl Lübnan’ının dağlık bölgelerinde sağlanan adaletin, yerel mahkemelerde verilen hükümlerin yanı sıra İstanbul’a yansıyan çok sayıda dava örneğiyle ortaya konulduğu kitapta, Lübnan’da mevcut krizlerin sebebi olarak görülen mezhepçiliğin Osmanlı dönemindeki karşılığı inceleniyor. Osmanlı adaletinin geleneğin hukukuyla bütünleşmesi ise bölgenin iki önemli mezhebi olan Dürzîler ve Mârûnîler üzerinden anlatılarak, hukuk-kimlik ilişkisinin Lübnan’daki tarihine ışık tutuluyor.

YAZAR HAKKINDA

Tuba Yıldız
Tuba Yıldız kimdir?

İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden 2009 yılında mezun oldu. Aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsünden “Cebel-i Lübnan’da Osmanlı Devleti’nin Mezhep Politikası ve Hukuki Uygulamalar (1839-1914)” başlıklı teziyle doktor unvanını elde etti. Lübnan siyasi ve sosyal tarihi ile din-siyaset ilişkisi bağlamında mezheplerin kimlik tanımlamaları üzerine çalışmalarına devam etmektedir.