Atatürkçü Milliyetçiliğin İki Yüzü: Kadro ve Ülkü

Sayfa Sayısı: 240

Baskı Yılı: 2020

Dili: Türkçe

Yayınevi: Vadi Yayınları

ISBN: 9786055830427

Ahmet Kızılkaya

Atatürkçü Milliyetçiliğin İki Yüzü: Kadro ve Ülkü

Araştırma - İnceleme

ÖNSÖZ

Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş sürecine kaynaklık teşkil eden ideolojik zeminin, büyük oranda milliyetçiliğin kendine özgü yorumları etrafında şekillendiğini söylemek mümkündür. Bu dönemde, milliyetçilik, Türk ulus(al) kimliğinin inşa sürecine dönük ideo-politik bir yönelim olarak ‘Atatürk Milliyetçiliği’ adıyla formüle edilmiş ve resmi ideolojinin temel dayanaklarından biri ve hatta bizâtihi kendisi şeklinde temâyüz etmiştir. Tabii Kemalizm ya da Atatürkçülük üst başlığıyla ifade edilen bu resmi milliyetçilik söylemi, farklı kişi ve/veya gruplar tarafından geliştirilen yaklaşımlarla çeşitlendirilmiş ve ‘Atatürkçü milliyetçilik’ olarak nitelendirilebilecek olan entelektüel bir tartışma alanı üretmiştir.

“Tasviri değil tahlili mahiyette olan bu metnin, genellikle yapılageldiği şekilde ezbere alınmış Kadro ve Ülkü anlatımını fazlasıyla aşan bir çerçevesi var. Milliyetçilik yaklaşımları ekseninde Kadro ve Ülkü’yü özgün bir şekilde yorumluyor. Elhak da dikkat çekici, öğretici ve düşünsel anlamda tahrik edici bir şekilde yorumluyor.”

Kurtuluş Kayalı

“Cumhuriyetin kuruluş sürecindeki ana izleği oluşturan milliyetçilik söylemini, dönemin önde gelen dergileri Kadro ve Ülkü üzerinden analiz eden bu çalışma, özgün içeriği ve orijinal saptamalarıyla hem geçmişteki hem de günümüzdeki milliyetçilik eksenli tartışmalara ışık tutmakta ve önemli bir referans kaynak olma özelliğini taşımaktadır.”

Yasin Aktay

YAZAR HAKKINDA

Ahmet Kızılkaya
Ahmet Kızılkaya kimdir?

1979 yılında Erzurum’da doğdu. İlk ve ortaöğrenimini aynı ilde tamamladı. 2004 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümünden mezun oldu. Yüksek lisansını “Sivil Toplum-Devlet İlişkileri Bağlamında Kant ile Hegel’in Hukuk Felsefelerinin Karşılaştırılması” başlıklı teziyle, doktorasını ise “Kadro ve Ülkü Dergileri Bağlamında Atatürkçü Milliyetçiliğin İki Yorumu” başlıklı çalışmasıyla aynı üniversitede tamamladı. Türk modernleşmesi, milliyetçilik, İslamcılık ve muhafazakârlık gibi konular üzerine çalışan Kızılkaya’nın çeşitli kitap, dergi ve gazetelerde yayınlanmış çok sayıda makale ve araştırmasının yanı sıra, Yasin Aktay’la birlikte kaleme aldığı Hepimiz Ötekiyiz: Türkiye’de Kimlikler ve Algılar ve Osman Can’la birlikte hazırladığı Sahadan Yeni Anayasaya: Algı, Beklenti ve Talepler isimli iki kitap çalışması bulunmaktadır. Evli ve iki çocuk babasıdır.