Alman Oryantalizmi

Sayfa Sayısı: 192

Baskı Yılı: 2015

Dili: Türkçe

Yayınevi: Vadi Yayınları

ISBN: 9789757726999

Ali Osman Öztürk

Alman Oryantalizmi

Sosyoloji - Oryantalizm

ÖNSÖZ

Oryantalizm, batılıların doğu hakkında ürettikleri en masumundan en art niyetlisine kadar tüm bilgileri kapsamaktadır. Bu bilgiler akademik ortamlarda üretilen ve “tanımlayan”, “sınıflandıran”, tanımladığı ölçüde “hükmeden” ve “yargılayan” bir sistematiğe tabi olabilecekleri gibi, halk arasında gündelik hayattaki basit ilişki ve etkileşimlerden doğan bir “öteki” algısı ve bu algının yarattığı refleksin sonucu da olabilirler. Esasen bu tarz bir algı ve refleksin oryantalizm” hakkında oluşmuş bulunan önyargılar, tanımar ve bilgiler bile aslında bizzat onu bir “öteki” olarak inşa etmeye yönelmiş bulunuyor.

Edward Said’in Oryantalizm hakkında önünü açtığı yaklaşım, her türlü bilgi ile iktidar arasında zorunlu bir ilişki varsayan M. Foucault’nun bir uyarlamasını temsil ediyordu. Ancak sorunu böyle koyunca kimin niçin suçlanması gerektiği sorusu anlamsız kalıyor. Çünkü oryantalizm herhangi bir bilgi üretimiyle birlikte doğrudan gelişen iktidarın basit bir örneğini temsil etmiş oluyor ve bu örnekten oryantalizmin nesnesi olan insanlar da masum olamazlar.

19. yüzyıl Alman halk kültüründe, gerek atasözlerinde gerekse gündelik hayatta kullandıkları deyimlerde, Türkler hakkında göze çarpan bir imaj üretimine dikkat çeken Ali Osman Öztürk, zengin örneklerle bu imaj-üretiminin nasıl çalıştığını ve ne tür sonuçları olduğunu göstermeye çalışıyor. Oryantalizmin doğasının anlaşılmasına ilişkin önemli ipuçları yakalamaya fırsat verebilecek olan bu çalışmanın amacı, gerçekte her kültürde ve her toplumda karşılaşılabilecek bir olguya, “sınırlı bir bakış açısı”na dikkat çekmektir. İmaj araştırmalarıyla, değişik ülke insanlarının birbirlerini nasıl gördüğünü ortaya koyan çalışma, bulunmayı hedefliyor.

Ali Osman Öztürk’ü bu kitabı yazmaya sevkeden kişisel motif, insanların kendilerini yüceltmek için başkalarını kötüleme gereksinimini duymayacak bir olgunluk seviyesine olan özlemidir.
(Tanıtım Bülteninden)

YAZAR HAKKINDA

Ali Osman Öztürk
Ali Osman Öztürk kimdir?

Ali Osman ÖZTÜRK, 05.01.1960 Ordu doğumlu olup 1981 yılında Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Alman Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalında Lisans, 1990 yılında Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Lisansüstü eğitimini tamamladı. Doktora çalışmalarını tamamlamak üzere iki yıl Alman Halk Türküsü Arşivi’nde araştırmalarda bulundu. Bu kapsamda arşiv tarafından desteklenen “Türk Halk Türküsü Arşivi” (Selçuk Üniversitesi Araştırma Fonu Proje No: FEF 92/101, Konya 1993) projesini çalıştı. 1991 yılında Selçuk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Alman Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde Yardımcı Doçent, 1994 yılında Doçent kadrosuna atandı. 1992-1998 arası Selçuk Üniversitesi Halk Kültürünü Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde yönetim kurulu üyesi ve başkan yardımcılığı görevini yürüttü. Uluslararası halkbilim dergisi DEMOS’un Türkiye temsilciliğini üstlendi ve bu dergide Türk folkloru ve kültürü üzerine yayınlanmış 40 civarında eser tanıtımı yaptı. 2002 yılında Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim Fakültesi Alman Dili Eğitimi Anabilim Dalı’nda Profesör oldu. Burada Bölüm Başkanı, Rektör Danışmanı, Rektör Yardımcısı, Yüksekokul Müdürü, Araştırma Merkezi Müdürü olarak Üniversitenin üst yönetiminde görev aldı. Ağustos 2011’de Konya’ya Selçuk Üniversitesi’ne döndü; halen Necmettin Erbakan Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Alman Dili Eğitimi Anabilim Dalı’nda profesör olarak çalışmakta ve GERDER ([Türkiye] Germanistler Derneği) başkanlığını yürütmektedir. 2002 yılı Folklor Araştırmaları Kurumu “Türk Folkloruna Hizmet Ödülü” sahibidir. Konya türkü folkloru üzerine yayınları olup, yayınlanmış türküleri arşivleme çalışmasında bulunmuştur.