Akif Salnâmesi - 1

Sayfa Sayısı: 211

Baskı Yılı: 2019

Dili: Türkçe

Yayınevi: Vadi Yayınları

ISBN: 9786055830915

İbrahim Öztürkçü

Akif Salnâmesi - 1

Edebiyat, Araştırma - İnceleme

ÖNSÖZ

Kurulduğu 1984 yılından itibaren Mehmed Âkif ’in ahlâkî, edebî, ilmî mirasını topluma ve genç kuşaklara ulaştırma maksadıyla çeşitli faaliyetler tertip eden Mehmed Âkif Ersoy Fikir ve San’at Vakfı, şimdi de Mehmed Âkif ’e dair yeni bilgi ve belgeleri senede bir defa neşretmeyi düşündüğü Âkif Salnâmesi ile araştırmacıların ve ilgililerinin istifadesine sunmayı planlıyor. Bu maksatla ilkini neşrettiğimiz Âkif Salnâmesi (Mehmed Âkif ve Yakın Çevresine Dair Etütler-Araştırmalar), ilk defa gün yüzüne çıkan Âkif ve yakın çevresini konu alan çalışmalarla Safahât şairine dair söylenecek sözlerin tükenmediğini gösterme ve bir yerlerde Âkif monografisine katkı sunacak bilgi ve belgelerin varlığına dair dikkatleri tazeleme amacını taşımaktadır. Araştırmacı ve akademisyenlerin de katkısıyla bundan sonraki sayılarımızda da yeni şeyler söyleyeceğiz.

Bütün hayatının fotoğrafını “Üç buçuk nazma gömülmüş koca bir ömr-i heder!” cümlesiyle, fakat pek de haklı olamayacak bir şekilde çekiveren Mehmed Âkif, yaşadığı devirde, döneminden sonra, hatta bugün de zaman zaman yok sayılsa da maşeri vicdanda yaşamaya devam ediyor. Ve şairliğinin yanında bir ahlâk âbidesi olan Âkif, bundan sonra da her fırsatta araştırılmaya, okunmaya, konuşulmaya, anlaşılmaya devam edecektir.

YAZAR HAKKINDA

İbrahim Öztürkçü
İbrahim Öztürkçü kimdir?

1980 yılında Van’da doğdu. 1997 yılında giriş yaptığı Marmara Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünden 2001 yılında mezun oldu. Aynı yıl başladığı yüksek lisans çalışmasını 2004 yılında tamamladı. Edebiyat ve Osmanlı Türkçesi alanında çeşitli kurumlarda dersler veren yazarın telif ve çeviri olarak yayımlanan kitap çalışmaları bulunmaktadır. “Kültür ve Edebiyatımızda İlk’ler ve En’ler”, “Şemseddin Sami, Emsâl” telif ve yayına hazırladığı çalışmalarından bazılarıdır. Çeşitli dergilerde tarih ve edebiyat konulu makaleleri yayımlanmaya devam etmektedir.