Zeki Mesud Alsan
Zeki Mesud Alsan Kimdir?
Zeki Mesud Alsan, 1889'da Aydın'da doğdu. Aydın ve İzmir'de çocukluk ve gençlik dönemini geçirdi.

Zeki Mesud Alsan, 1889’da Aydın’da doğdu. Aydın ve İzmir’de çocukluk ve gençlik dönemini geçirdi. Roman formunda yazılmış olmasına rağmen tarihi bir belge niteliğindeki ”Mustafa’nın Romanı – MEMLEKET ÇOCUĞU” isimli eseri bu dönemini anlatır. II.Meşrutiyet’in ilan edildiği fırtınalı günleri Mülkiye’de okurken yaşadı. 1910-1913 yılları arasında Paris’te Ecole Libre des Sciences Politiques tahsil etti. Maliye Bakanlığı’nda bir süre çalıştı. Galatasaray Lisesi Müdür-saniliği ve Avrupa Türk talebe müfettişliği görevlerinde bulundu. Mülkiye Mektebi’nin müdürlüğünü yaptığı esnada (1927) Edirne Milletvekili seçildi. 1943 yılına kadar milletvekili kaldı. Ali Fuad Başgil’in halefi olarak İstanbul Mülkiye’ye Devletler Umumi Hukuki Profesörü olarak döndü. Zeki Mesud Alsan çok çeşitli ve başarılı görevleri layıkıyla yerine getirmiş olarak 24 Eylül 1984’de vefat etti.