Hayriye Atik
Hayriye Atik Kimdir?
1988'de Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nden birincilikle mezun oldu. 1988-89 Eğitim-Öğretim yılında Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde yüksek lisans eğitimine başladı.

1988’de Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden birincilikle mezun oldu. 1988-89 Eğitim-Öğretim yılında Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde yüksek lisans eğitimine başladı. 1989 yılında Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat Ana Bilim Dalı’nda açılan araştırma görevliliği sınavını kazandı.

1990 yılında yüksek lisans eğitimini tamamlayarak, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Ana Bilim Dalı İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat Bilim Dalı’nda yürütülen doktora eğitimine kaydoldu. 1995 yılında lisans üstü eğitim yapmak üzere İngiltere’deki Coventry Üniversitesi’ne gitti. 1996 yılında doktorasını tamamladı, 1997 yılında Coventry Üniversitesi’nden ekonomi dalında MPhil derecesi alarak Türkiye’ye döndü. Master ve doktora çalışmaları sırasında Avrupa Birliği ile ilgili Temel Eğitim ve Uzmanlık Eğitimi programlarına katıldı.

2000’de doçent unvanı aldı. Nisan 2001-Eylül 2004 döneminde Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde dekan yardımcılığı, Fakülte Kurulu ve Fakülte Yönetim Kurulu üyeliği görevlerinde bulundu.

Yayınlanmış kitapları şunlardır: Bilgi Toplumu, Bilgi Ekonomisi ve Türkiye (2002, Cihan Dura ile birlikte), Endüstri İçi Ticaret: Teori ve Kayseri Uygulaması (2002), Erciyes Üniversitesi’nin Kayseri İli’nin Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Yapısına Etkileri (2002, M.Ali Bilginlioğlu ve diğerleri ile birlikte), Avrupa Birliği, Gümrük Birliği ve Türkiye (2.Baskı, 2003, Cihan Dura ile birlikte), Et Ürünleri Sektörü: Kayseri Örneği (2003, M. Ali Bilginlioğlu ve diğerleri ile birlikte). Ayrıca, çeşitli dergilerde yayınlanmış 40’a yakın makalesi ve uluslararası kongrelerde sunulmuş bildirileri bulunmaktadır.