Türkiye ve Türk Cumhuriyetleri

Sayfa Sayısı: 286

Baskı Yılı: 1998

Dili: Türkçe

Yayınevi: Vadi Yayınları

ISBN: 9789757726230

B. Zakir Avşar, Ferruh Solak

Türkiye ve Türk Cumhuriyetleri

Sovyetler Birliği'nde Mihal Gorbaçov'un iktidara gelmesi, yıllar yılı bekleyen reformların uygulanması politikasını da gündeme getirdi.

ÖNSÖZ

Sovyet İmparatorluğu’nun sona ermesiyle birlikte Kafkasya ve Orta Asya’da aynı soy ve kültür değerlerinin paylaşıldığı yeni ”kardeş” cumhuriyetler doğdu. Bu cumhuriyetler Türkiye için iyi bir ticari pazar olmanın yanı sıra, uluslararası ilişkiler açısından da dünya ülkelerine ve bilhassa Rusya’ya karşı iyi bir destekçi olma potansiyeli arz ediyordu.

Yeni Cumhuriyetlerde, yeni dünya düzenine ayak uydurmada, piyasa ekonomisine geçişte ve dünya ile entegrasyonda Türkiye’nin yardımlarıyla iyi bir başlangıç yapabilecekleri düşüncesi hakimdi. Ne var ki, geçen günler bir şeylerin arzulandığı gibi değil de, istenmediği gibi gittiğini gözler önüne serdi. Peki sorun neredeydi? Aslında böylesi bir açılmayı sanki büsbütün hazırlıksız yakalanmış gibiydik. Ne biz onları tanıyorduk, ne onlar bizi. 20.yüzyılın sonunda birbirlerini yeniden keşfeden Türk toplumları kan ve kültür bağının önemine ek olarak yeni ekonomik bağlantılar, yeni kültürel ortaklıklar ve en önemlisi yeni bakış açısını da getirmektedir.

Elinizdeki eser bir yandan, bu cumhuriyetlerin ortaya çıkmasıyla oluşması muhtemel siyasi, ekonomik ve kültürel sonuçları üzerinde yorumlar içermektedir.

YAZAR HAKKINDA

B. Zakir Avşar
B. Zakir Avşar kimdir?

1967 yılında Yozgat’ta doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Kayseri’de tamamladı. A.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi’nden ve A.Ü. Basın Yayın Yüksek Okulu’ndan (Gazetecilik ve Halkla İlişkiler Bölümü) mezun oldu. İ.Ü. Siyasal Bilimler Fakültesi’nde yüksek lisans ve doktorasını tamamladı. 1989’dan beri Başbakanlık’ta çeşitli görevlerde bulundu. Araştırmaları, Yeni Forum, Türkiye Günlüğü, Silahlı Kuvvetler, Türk Yurdu, Türk Diplomatik, Avrasya Dosyası gibi yayın organlarında yayımlandı.

Ferruh Solak
Ferruh Solak kimdir?

1965’de Konya’da doğdu. İlk ve ortaokulu Altınekin’de, liseyi ise Konya’da tamamladı. 1989’da İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nden mezun oldu. Yüksek Lisansını Hacettepe Üniversitesinde nüfus yapısı üzerine ekonomik ve sosyal demografi alanında yaptı.

Çalışma hayatına, 1990 yılında Başbakanlık Aile Araştırma Kurumu tarafından açılan uzmanlık sınavını kazanarak başladı. 1991’de Kültür Bakanlığı’nın açtığı Türk Şiveleri ve Rusça Kursunun Özbekçe Bölümünü tamamladı. 1996-1997 yıllarında Almanya’da Goethe Enstitüsü’ne devam etti. 2004 yılında bir süre İngiltere’de Nottingham Üniversitesinde kamu ihaleleri konusunda eğitim gördü. 2008 yılında Dünya Bankası tarafından sağlık üst yöneticileri için düzenlenen finansman kursuna katıldı.İngilizce ve Almanca bilen ve “aile, nüfus ve Avrasya” konularında yurt içinde ve yurt dışında yayımlanmış pek çok makale ve kitap kaleme alan Ferruh Solak evli ve iki kız çocuğu babasıdır.

önerilenler

önerilenler