Osmanlı Devleti'nin Dış Borçlanması

Sayfa Sayısı: 152

Baskı Yılı: 2004

Dili: Türkçe

Yayınevi: Vadi Yayınları

ISBN: 9789756768549

Sait Açba

Osmanlı Devleti'nin Dış Borçlanması

Osmanlı Devleti'nin ilk dış borçlanma teşebbüsü ve ilk dış borçlanması Kırım ile ilgili bir nedene bağlanmaktadır.

ÖNSÖZ

2000’li yıllar kalkınma çabası içinde olan pek çok ülke için bunalım yılları olarak devam etmektedir. Dünya gündeminde hiç eksik olmayan bir konu az gelişmiş ülkelerin dış borç krizleridir. Net sermaye ihraç etme konumuna gelen borçlu ülkelerin borç çıkmazından kurtulmaları yakın bir gelecekte mümkün görülmemektedir.

dünya borçlu ülkeler sıralamasında önemli bir yeri işgal eden ülkemiz, hiç bir ülkenin sahip olmadığı acı bir borç deneyimine sahiptir. Ulaştığımız son durum, Cumhuriyet öncesi dönemin acı tecrübelerinden ders alınmadığını bize göstermektedir. Gerçekten Cumhuriyet öncesinde 1854 yılında başlayan borçlanma zinciri 1954 yılında 100 yıllık acı bir tecrübeyle kırılabilmiştir. Ancak 1950’li yıllarda başlayan yeni borçlanma zinciri 50 yılı aşan bir maziyle kalınlaşarak devam etmektedir.

Osmanlı Devleti’nin ilk dış borçlanması, 1854’de Kırım Savaşının finansmanı nedeniyle olmuştur. Kuruluşundan 1854 yılına kadar beş asırlık uzun bir dönemde hiç dış borç almamış, ancak dış borçlanma arayışına 1783’den itibaren girmiştir.

Mali iflasın eşiğine gelen Osmanlı Devleti’nin iflastan kurtulmak için girdiği yeniden borçlanma yılları (1869-1875) ve krizin yoğunlaştığı 1875-1881 dönemi özellikle mercek altına alınmıştır.

1881’de Osmanlı Devleti’nin gelir kaynaklarının önemli bir kısmının alacaklıların idaresine terk eden alacaklılar temsilcilerinin oluşturduğu Düyunu Umumiye İdaresi ve bu idarenin faaliyetleri ve yabancı sermayeli işletmeciliğe geçiş himayesindeki azınlıkların mali ilişkileri de dikkate alınarak incelenmektedir.

Sait Açba, bu eseriyle iktisat tarihçileri için de önemli bir literatür çalışması ortaya koymaktadır.

YAZAR HAKKINDA

Sait Açba
Sait Açba kimdir?

önerilenler

önerilenler