İnkılaplar Muvacehesinde Türk İnkılabı

Sayfa Sayısı: 228

Baskı Yılı: 2016

Dili: Türkçe

Yayınevi: Vadi Yayınları

ISBN: 9786059114080

A. Refik Sıtkı

İnkılaplar Muvacehesinde Türk İnkılabı

Burada inkılâpların seyri hakkında mütalaa yürütürken fizikte elektrik fennine taalluk eder bir hakikatten bahsetmek ve onunla mukayese yapmak emelindeyim..

ÖNSÖZ

”Burada inkılapların seyri hakkında mütalaa yürütülürken fizikte elektrik fennine taalluk eder bir hakikatten bahsetmek ve onunda mukayese yapmak emelindeyim.. Elektrikle bir iktidar-ı elektriki istasyonu mevcuttur. Burada elektrik hasıl olur. Sonra istenilen yere bu cereyanı nakletmek için nakiller beyninde bir tefaddul-i iktidar-i elektriki vücuda getirmek lazımdır. Ta ki, o zaman elektrik kuvveti cereyan edebilsin. İnkılaplar da tıpkı böyledir. İnkılapların da tıpkı bir iktidar merkezi vardır. İnkılap o merkezde tam ve kudretli manasıyla yaşamaktadır ve inkılapların ilerlemesi için de mahiyetçe inkılabın lehine bir iktidar tefaddulü mevcut olmalıdır. Bu takdirde daha kuvvetli bulunan inkılap duyguları bu muhitlerde kolaylıkla intişar edecek ve inkılabın umdeleri bu muhitlerde yaşayan fertlerin duygularını ateşleyecektir. İşte bu zamandan itibaren kalpler inkılap aşkıyla çarpacak, dimağlar inkılabın bu zaruretten doğduğunu anlayacak, gönülden gönüle varan yollar yok olacak, yenileşmek arzusuyla birleşeceklerdir. Biliniz ki bu vakitten itibaren fertler inkılapçı olmuşlar ve aynı gaye uğrunda yürümeğe ahdetmişlerdir.”

YAZAR HAKKINDA

A. Refik Sıtkı
A. Refik Sıtkı kimdir?

önerilenler

önerilenler