Balkanlarda Türk Olmak

Sayfa Sayısı: 272

Baskı Yılı: 2013

Dili: Türkçe

Yayınevi: Vadi Yayınları

ISBN: 9786055830274

Zülküf Oruç

Balkanlarda Türk Olmak

Bu çalışma, Balkanlar'da "Türk" olmanın çok katlı anlamlarına dair bir sorgulamayı içermekte ve Balkanlar'da Osmanlı idaresinin çözülmesinin ardından ulusçu...

ÖNSÖZ

Bu çalışma; Balkanlar’da ”Türk” olmanın çok katlı anlamlarına dair bir sorgulamayı içermektedir. Balkanlar’da Osmanlı idaresinin çözülmesinin ardından ulusçu ve sosyalist ideolojilerin önemli ölçüde tahrip ettiği bu tarihi mirasın güncel bir karşılığı olup olmadığını sorgulamaktadır.

En gebiş anlamıyla Balkanlar’da bir Osmanlı-Türk mirası toplumsal, siyasal, kültürel ve ekonomik kurumlara sirayet etmiş ve varlığını örtük bir biçimde sürdüren bir mirastır. Öte yandan Osmanlı ya da Türk olmak zihinsel süreçler üzerine de etkilidir. Bu miras zamanı ve yeri geldiğinde tarihin kör kuyusundan çıkarılarak, mevcut politik ihtiyaçlar çerçevesinde güncellenerek tedavüle sokulabilen bir kullanım biçimidir. Örneğin 1992-1995 savaşında Sırpların Boşnak hasımlarını Türk olarak algılamaları ve öldürülen her bir Boşnak için bir Türk’ün eksildiğini düşünmeleri bu kavrayışın temsil gücü yüksek bir örneğidir. Bu kullanımda Balkanlar’da Türk olmak dini kültürel bir zeminde kodlanmış bir kimlik biçimidir. Neredeyse aynı dili konuşmalarına ve etnik köken itibariyle yakın akraba olmalarına rağmen bir Sırp, Hırvat karşısında Boşnak olmak andığımız mirasın en canlı kanıtıdır. Genel Güney Slavları içinde Boşnak etnisitenin varlığı Osmanlı-Türk varlığının Balkanlar’daki tarihi mevcudiyetinin güncel bir ifadesidir.

Bu eserde; kimlik, etnik kimlik, ulusal kimlik, etnisite ve ulus gibi kavramlardan yola çıkarak Kosova ve Makedonya Türkleri üzerinden incelenen etnik-linguistik bir topluluk olarak Türk olmanın ve daha geniş anlamda kültürel ve dini bir kimlik biçimi olarak Türk’lüğün nasıl oluştuğu incelenmektedir.

YAZAR HAKKINDA

Zülküf Oruç
Zülküf Oruç kimdir?

Zülküf Oruç, 1979 yılında Elazığ’ın Maden ilçesinde dünyaya geldi. İzmit Merkez Lisesini ve İstanbul Üniversitesi SBF Uluslararası İlişkiler Bölümünü bitirdi. Yıldız Teknik Üniversitesi SBE Siyaset Bilimi Ana Bilim Dalında ”Bir Öğrenci Hareketi Olarak Milli Türk Talebe Birliği” teziyle yüksek lisans derecesi aldı. 2006 yılında göreve başladığı T.C Başbakanlık Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı’nda ”Kalkınmaya Eleştirel Bir Bakış: Amartya K.Sen’in Yapabilirlik Yaklaşımını ve Özgürlükle Kalkınma Anlayışı” başlıklı kurum teziyle Teknik Yardım Uzmanı oldu. Kosova, Azerbeycan ve Bosna Hersek’te de uzun süreli görevlerde bulundu. Yayımlanmış bir kitabı ve makaleleri bulunmaktadır. İyi derecede İngilizce, orta derecede Rusça ve başlangıç seviyesinde Boşnakça bilmektedir.

önerilenler

önerilenler