18.Yüzyıl Osmanlı'da Savaş Esirleri

Sayfa Sayısı: 324

Baskı Yılı: 2018

Dili: Türkçe

Yayınevi: Vadi Yayınları

ISBN: 9786055830823

Fatma Sel Turhan

18.Yüzyıl Osmanlı'da Savaş Esirleri

Tarih - Osmanlı Tarihi

ÖNSÖZ

Osmanlı’da savaş esirleri, sadece savaş alanında esir edilen askerleri kapsamıyor, bölgeden esir alınan kadın, erkek ve çocuklarla Osmanlı’daki köle nüfusunun önemli bir yekûnunu oluşturuyordu. Kimlerdi bu esirler, nasıl tutsak ediliyorlardı? Osmanlı coğrafyasına nasıl dağılıyor, kimlerin elinde bulunuyorlardı? Esaret sırasında neler yaşıyor ve salıverilmeleri kararlaştırıldıktan sonra onları nasıl bir süreç bekliyordu?

Fatma Sel Turhan elinizdeki eserde 18. yüzyılda savaş esirliği meselesinin Osmanlı Devleti’nde nasıl uygulandığını detaylı bir analize tâbi tutuyor. Bu kapsamda Karlofça’dan Yaş’a kadar, antlaşmalara konu olan savaşlarda Osmanlı’nın aldığı esirleri, zindanlardaki miri esirlerden köle statüsündeki esirlere, kimliklerinden dağıldıkları coğrafyalara, sahiplerinin kimler olduğundan antlaşmalarla gerçekleşen tahliyelerde neler yaşadıklarına ve bu süreçlerin nasıl işlediğinden ne tür güçlüklerle karşılaşıldığına kadar, külliyetli bir arşiv malzemesinin ışığında “Osmanlı’da esirlik” kavramını anlamaya odaklanıyor.

YAZAR HAKKINDA

Fatma Sel Turhan
Fatma Sel Turhan kimdir?

Boğaziçi Üniversitesi Tarih Bölümü’nden mezun oldu (1997). Aynı üniversite ve bölümde “The Abolition of the Janissary Army and Its Reflections” başlıklı tezi ile yüksek lisans (2001) ve “Rebelling fort he Old Order: Ottoman Bosnia, 1826-1836” adlı tezi ile doktorasını tamamladı (2009). Doktora tezinin gözden geçirilmiş hali “The Ottoman Empire and the Bosnian Uprising: Janissaries, Modernisation and Rebellion in the Nineteenth Century” adıyla I. B. Tauris tarafından ve Türkçesi “Eski Düzen Adına: Osmanlı Bosna’sında İsyan (1826-1836)” ismiyle Küre Yayınları tarafından yayımlandı. Novili Ömer Efendi’nin “Tarih-i Bosna” isimli eserinin çeviriyazı ve değerlendirmesini yaptığı çalıması, Küre Yayınları tarafından basıldı. Fatma Sel Turhan, Anlayış Dergisi’nde editör, SETA Vakfı’nda Balkan Uzmanı, Yunus Emre Enstitüsü’nde Strateji Geliştirme Müdürü ve Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Tarih Bölümü’nde öğretim üyesi olarak çalıştı. Halen İstanbul Teknik Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Bölümü’nde öğretim üyeliğine devam etmektedir.