Avrupa Birliği Sözlüğü

Sayfa Sayısı: 320

Baskı Yılı: 2004

Dili: Türkçe

Yayınevi: Vadi Yayınları

ISBN: 9789756768587

Cihan Dura, Hayriye Atik

Avrupa Birliği Sözlüğü

Avrupa Birliği uluslararası ekonomik birleşme hareketleri içinde en başarılı olanı, en çok ilgi çekeni, üzerinde en fazla yayın yapılanıdır.

ÖNSÖZ

Sözlüğümüzün konusu, adından da anlaşılacağı gibi, bir olgu olarak Avrupa Birliği kapsamına giren terimler ve bunların açıklanmasıdır Ancak alan ekonomik bakış açısıyla sınırlandırılmıştır. Bununla birlikte doğrudan doğruya ekonomik nitelikte olmayıp, aynı açıdan bakınca Avrupa Birliği ile bağlantılı görünen kimi terimler de sözlük kapsamına alınmıştır. Terimlerin seçiminde kullandığımız önemli bir ölçüt de ”terimin yaygın olarak kullanılmakta olması”dır.

Sözlük Avrupa Birliği’nin, esas itibariyle şu yönleriyle ilgili terimleri içermektedir. Uluslararası ekonomik birleşmeler, Avrupa Tek Pazarı, Avrupa Birliği’nin genişlemesi, tek mali pazar, Avrupa para birliği, Euro, Avrupa Birliği’nin kurumları, Avrupa Birliği ilişkileri.

Terimlerin açıklanmasında, en gerekli bilgilerin verilmesine, ancak önemli görülen ayrıntıların da ihmal edilmemesine dikkat edilmiştir. Mümkün olduğu hallerde terimlerin kısa tanımları yapılmış, açıklamaların planlı ve yalın olmasına özen gösterilmiştir. Ayrıca önemli sayıda terimin İngilizce karşılığı da verilmiştir. Bu uygulamaya, eğer terim uluslararası nitelikteyse ve yaygın olarak kullanılıyorsa gidilmiştir.

Ekonomik Açıdan Avrupa Birliği Sözlüğü’nün başta Avrupa Birliği ve uluslararası iktisat bilim dalı uzmanı, öğrenci ve meraklıları olmak üzere, konunun herhangi bir yönü ya da ayrıntısı hakkında bilgi gereksinimi duyan diğer aydınlara, iş adamlarına, kamu görevlilerine ve her sınıftan yurttaşa önemli yararlar sağlayacağını düşünüyoruz.

YAZAR HAKKINDA

Cihan Dura
Cihan Dura kimdir?

Prof. Dr. Cihan Dura, 1940’da Ankara’da doğdu. İlkokul eğitimini Elazığ ve Niğde’de, Ortaokul ve Lise eğitimini Niğde, Adana ve Burdur’da tamamladı.

1964’de Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye Şubesi’nden mezun oldu. 1969-1975 yılları arasında Paris’de iktisat doktorasını tamamladı.

1975’de Türkiye’ye döndükten sonra Milli Eğitim Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nda uzman olarak çalıştı. 1979-1984 yılları arasında Uludağ Üniversitesi Balıkesir İşletmecilik ve Turizm Yüksek Okulu’nda öğretim üyeliği yaptı. 1984’den beri, Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü’nde öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. Bu süre içinde aynı kurumda yönetim kurulu üyeliği ve İktisat Bölümü başkanlığında bulundu.

1986’da Enka Bilim ve Sanat Birincilik Ödülü’nü, 1990’da Kültür Bakanlığı Bilgi Yılı Araştırması Eser Yarışması Birincilik Ödülü’nü kazandı.

Yayımlanmış kitapları şunlardır: Tarımın Türk Ekonomisinin Gelişmesine Katkısı (1987), Bilgi Toplumu (1990), Türkiye Ekonomisi (1991), Atatürk Devriminin Temeli Bilimsel Zihniyet (1999), Atatürk Devimi Yarım Kaldı (2000), Bilgi Toplumu, Bilgi Ekonomisi ve Türkiye (2002, Hayriye Atik’le birlikte), Avrupa Birliği, Gümrük Birliği ve Türkiye (2.Baskı Hayriye Atik’le birlikte), Düşünme, Araştırma ve Yazma Yöntemleri (2004), Sömürgeleşen Türkiye (2004). Ayrıca çeşitli gazete ve dergilerde 200’e yakın makale yayınlamıştır. Makalelerini genellikle Yeniden Müdafaai Hukuk, Türksolu, Kayseri Türk Ocağı dergilerinde yayınlamaktadır.

Hayriye Atik
Hayriye Atik kimdir?

1988’de Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden birincilikle mezun oldu. 1988-89 Eğitim-Öğretim yılında Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde yüksek lisans eğitimine başladı. 1989 yılında Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat Ana Bilim Dalı’nda açılan araştırma görevliliği sınavını kazandı.

1990 yılında yüksek lisans eğitimini tamamlayarak, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Ana Bilim Dalı İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat Bilim Dalı’nda yürütülen doktora eğitimine kaydoldu. 1995 yılında lisans üstü eğitim yapmak üzere İngiltere’deki Coventry Üniversitesi’ne gitti. 1996 yılında doktorasını tamamladı, 1997 yılında Coventry Üniversitesi’nden ekonomi dalında MPhil derecesi alarak Türkiye’ye döndü. Master ve doktora çalışmaları sırasında Avrupa Birliği ile ilgili Temel Eğitim ve Uzmanlık Eğitimi programlarına katıldı.

2000’de doçent unvanı aldı. Nisan 2001-Eylül 2004 döneminde Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde dekan yardımcılığı, Fakülte Kurulu ve Fakülte Yönetim Kurulu üyeliği görevlerinde bulundu.

Yayınlanmış kitapları şunlardır: Bilgi Toplumu, Bilgi Ekonomisi ve Türkiye (2002, Cihan Dura ile birlikte), Endüstri İçi Ticaret: Teori ve Kayseri Uygulaması (2002), Erciyes Üniversitesi’nin Kayseri İli’nin Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Yapısına Etkileri (2002, M.Ali Bilginlioğlu ve diğerleri ile birlikte), Avrupa Birliği, Gümrük Birliği ve Türkiye (2.Baskı, 2003, Cihan Dura ile birlikte), Et Ürünleri Sektörü: Kayseri Örneği (2003, M. Ali Bilginlioğlu ve diğerleri ile birlikte). Ayrıca, çeşitli dergilerde yayınlanmış 40’a yakın makalesi ve uluslararası kongrelerde sunulmuş bildirileri bulunmaktadır.