Türkiye'de Modernleşme ve Modernleştiriciler

Sayfa Sayısı: 158

Baskı Yılı: 2005

Dili: Türkçe

Yayınevi: Vadi Yayınları

ISBN: 9789756768075

Muharrem Sevil

Türkiye'de Modernleşme ve Modernleştiriciler

Modernlik denince, genel kabul gören biçimiyle, 17. yüzyılda Avrupa'da başlayan ve sonrasında hemen hemen bütün dünyayı etkisi altına alan toplumsal hayat ve örgütlenme biçimlerine gönderme yapılmaktadır.

ÖNSÖZ

Bu kitabın merkezi ilgisi, Türkiye’de devletle toplum arasında var olan geleneksel çelişkilerin zaman zaman yol açtığı gerginliklerin modernleşme süreci ile ilgisi ve kamu bürokrasisinin bu süreçteki etkisidir. Devlet ile toplum arasındaki ilişkiden söz edince kendini gösteren demokrasi tercihi, Türkiye pratiğinde önemli bir sorun olarak varlığını sürdürmektedir. bu yüzden Türkiye Modernleşmesi incelenirken, bürokrasinin demokratikleşme sürecindeki rolü, isteği ve tavrı net bir şekilde ortaya konulmak zorundadır.

Bürokrasi sözcüğünün ilk doğrudan çağrışımı, ”bugün git yarın gel” deyişinde dile getirilen sonuçsuzluk duygusu olmaktadır. Doğal olarak ‘bürolar’ ise, işlerim ‘yürümediği’ gizemli kararların alındığı ‘mekan’lar olarak algılanmakta; karşılıklı tutum ve davranışları da bu algı belirlemektedir. Oysa bürokrasi içerisinde yer alan kişiler, açıktır ki, aynı kültürel alanın ve aynı toplumun bir parçasıdır. Buna rağmen farklı bir davranış geliştirmeye neden gerek duyulduğu sadece bugüne ait bir soru işareti değil, tarihin bir mirası olarak da varlığını sürdürmektedir. Modern dünyanın kendisine atfedilen teknik üstünlüğüyle en etkin gücü haline gelen bürokrasinin, Türk toplumundaki dünden bugüne egemenliğin kaynaklarının neler olduğu, bu kitabın cevaplarını arama çalıştığı sorulardandır.

Bu çerçevede, Muharrem Sevil, modernleşme teorilerinin siyasal hayat içerisindeki etkinliklerini; toplumsal değişim içerisinde devletin aracısı olarak görev yapan ve bu değişimin belirlenen proje çerçevesinde gerçekleşmesi konusunda hizmet gören ”modernleştiriciler” olarak adlandırdığı bürokrasinin yerini belirlemeye çalışıyor. Bu belirlemeyi yaparken, Türk toplumunun güçlü bir devlet geleneğine bağlı ve eklemlenmiş bir bürokratik yapıya sahip olduğunu unutmadan, modernleşmeyi nasıl yaşadığını ve bürokratik yönetim geleneğiyle ilişkisini anlama saikiyle hareket etmektedir.

YAZAR HAKKINDA

Muharrem Sevil
Muharrem Sevil kimdir?

önerilenler

önerilenler