Öteki Modernlik

Sayfa Sayısı: 224

Baskı Yılı: 2012

Dili: Türkçe

Yayınevi: Vadi Yayınları

ISBN: 9786055830212

Abdullah Durmuşoğlu

Öteki Modernlik

Hayata dair her gönderim bizi kişisel hikayemize götürür.

ÖNSÖZ

Hayata dair her gönderim bizi kişisel hikayemize götürür. Nasıl yaşadığımız, düşlerimizi ve tasavvurlarımızı düşünürüz. Köyden gelen çocuklar ise kırda, hayatın küçük alanlarında yaşadıklarını anımsarlar. Küçük dünyalarında büyük düşler kurmuşlardır.

”Köydeyken ot ya da ekin hasadında çalışırken şiire, edebiyata, siyasete ve hayatın büyük biçimlerine ilgi duyuyordum. Küçük bir dünyada olduğumu düşünüyor büyük düşler kuruyordum. Şehri, şiiri, yazıyı, büyük düşünceleri, şehirli biçimleri hayal ediyor, böylece kendime daha büyük ve mutantan dün-yalar inşa ediyordum. Sonra büyük şehire geldim. Modern zamanlarda bir zorunluluktu adeta. Eğitim, meslek ve beceri kazanmak ve daha iyi bir yaşam sürmek için taşralılar büyük şehire geliyorlardı. Geleneksel yaşamdan modern hayata katılıyorlardı. Geleneğin katı, kalın çizgili karakteristik biçim ve anlamlarından, modernitenin şeffaf, sentetik ve görece özgür bir dünyasına savruluyorlardı. Böylece kendilerine yeni dünyalar ve anlamlar inşa ediyorlardı. Modernleşme sürecinin içerisindeydik aslında. 19.yüzyılda başlayan, Cumhuriyetle farklılaşan yaşam tarzı ve egemenlik ilişkilerinin içerisindeydik. Köy bizim için kır yaşamının yoğunluğu, dindarlığın ve geleneğin baskınlığı demekti. Büyük şehir ise ekonomik ve kültürel olarak farklılaşan ilişkiler biçimiydi. Dolayısıyla farklı eğitim, kültür ve ekonomik ilişkiler içerisine dahil oluyor, yeni kimlikler ve kalıplar ediniyorduk. Bu süreçte herkes kendi hikayesini üretiyordu. İlişki şekline, duyarlılıklarına ve ilgi alanlarına göre kişisel hikayeler doğuyordu. Kaygılarımız ve beklentilerimizle geleceğe yürüyorduk. Bazısı belki söz ve manayı, bazısı ise hayatın maddi biçimlerini tercih ediyor, mesleki seçimlerini ve yaşam tarzını oluşturuyordu. Sonuçta, taşradan gelenlerin modernleşme sürecindeki hikayelerini üretiyorduk.”

YAZAR HAKKINDA

Abdullah Durmuşoğlu
Abdullah Durmuşoğlu kimdir?

1976 yılında Bayburt’ta doğdu. 2001 yılında Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü’nü bitirdi. Çeşitli sivil toplum örgütlerinde insan hakları ve engelliler alanlarında çalıştı. 2005-2008 yılları arasında TBMM Basın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı’nda TBMM Haber Sitesi Editörü olarak görev yaptı. 2008-2014 yılları arasında çalıştığı TBMM Başkanlığı’nda Meclis Başkanı’nın konuşma, açıklama ve mesajlarını yazdı, basın programlarını organize etti. 1,5 yıl Bakan Danışmanı olarak Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nda çalıştı. 2015 yılı Aralık ayında Tanıtım Pazarlama ve Yayın Dairesi Başkanlığı’na atandı. Evlidir. Yayınlanmış “Öteki Modernlik” isimli bir kitabı bulunmaktadır.

önerilenler

önerilenler