Max Weber ve İslâm

Sayfa Sayısı: 325

Baskı Yılı: 1997

Dili: Türkçe

Yayınevi: Vadi Yayınları

ISBN: 9789757726036

Bryan S. Turner

Max Weber ve İslâm

İslâm hakkındaki bu çalışma, İslâm üzerine oluşmuş bulunan literatürün kıt, yetersiz ve fazla uzmanlaşmış arkaplanına karşı karşılatırmalı din sosyolojisi öğretiminin sonucu olarak gelişmiştir.

ÖNSÖZ

Şimdiye kadar Max Weber’in Avrupa toplumlarında kendine özgü bir tarihe sahip olan kapitalizme ve kapitalizmin Protestan ahlakıyla ilişkisi konusunda yaklaşımları üzerine bir hayli çalışma yapılmıştır. Fakat onun İslam’a ve İslam toplumlarındaki patrimonyal bürokrasiye ilişkin yorumları ihmal etmiştir. Oysa Weber’in İslam hakkındaki görüşleri, onun sosyolojiye ve genelde Avrupa’nın kendine özgü tarihine bakışını bütünlediğinden önemlidir.

Bu kitapta bir yandan bu konudaki boşluk doldurulmaya çalışılırken, diğer yandan Weber’in; Hz. Muhammed, İslam’ın karizmatik kökenleri, mistisizm ve azizlik, İslam’da şehir ve şeriat gibi İslam sosyolojisiyle ilgili özel görüşleri ele alınmaktadır. İşlenen başlıca temalardan biri, Weber’in kendi geliştirdiği ”bir sosyolojik analiz için gerekli ve yeterli olan felsefi ölçüt”e yani ”yorumcu sosyoloji” ölçütüne, İslam’a yaklaşırken bizzat kendisinin yeterince bağlı kalmamış olduğudur. Bu noktada Weber, Marx’ı ve bir çok pozitivist sosyal bilimciyi eleştirdiği hataya kendisi düşmüş; Müslümanların kendileri hakkında ne düşündüğünü anlamak yerine onlara kendi teorik varsayımlarını isnad etmiştir. Turner, özelde bu konuda, genelde de Doğu toplumu hakkındaki görüşlerinde Marx ve Weber arasında çok önemli paralelliklerin bulunduğuna dikkat çekiyor; özellikle Marx’ın ”Asya Tipi Üretim Tarzı” ile Weber’in ”Doğu Patrimonyalizmi” kavramsallaştırmalarının bu paralelliğin izlerini güçlü bir biçimde taşıdıkları üzerinde duruyor. Buna rağmen ikisinin dine yaklaşımları arasında nasıl ve niçin halen bir farkın bulunduğunu göstermeye çalışıyor. Dolayısıyla bu kitabın bir amacı da, Weber ve Marx’ın Doğu toplumlarına bakışını irdelerken güçlü oryantalizm eleştirisi sağlamak olarak ortaya çıkıyor.

Bu temalar üzerinde yoğunlaşırken, Turner, insan ve tanrı arasındaki dinsel ilişkilere temelde bir sosyal ilişki olarak yaklaşabileceğini öneren özgün bir metodolijik katkıda bulunuyor.

YAZAR HAKKINDA

Bryan S. Turner
Bryan S. Turner kimdir?

Bryan S. Turner, Birmingham’da doğdu. İlk ve Orta Öğretimini Birmingham’da aldı. Leeds Üniversitesinin Sosyoloji Bölümünde altı sene okuyarak dinsel mensubiyetle ilgili doktorasını tamamladı. 1970’den itibaren, Weber and Islam’ın yayımlanmasına kadar Aberdeen Üniversitesinde kalkınma ve din sosyolojisi konularında ders verdi. Essex Üniversitesinde de uzun yıllar ders veren Turner’ın, din sosyolojisi, İslam sosyolojisi, beden sosyolojisi, modernizm, postmodernizm ve feminizm konularında yayınlanmış bir çok eseri vardır.

önerilenler

önerilenler