İktisat Kuramında Pozitivizm ve Postmodernizm

Sayfa Sayısı: 118

Baskı Yılı: 2001

Dili: Türkçe

Yayınevi: Vadi Yayınları

ISBN: 9789756768303

Ahmet Kara

İktisat Kuramında Pozitivizm ve Postmodernizm

Bu çalışmanın amacı, pozitivizmin ontolojik ve bilgi-kuramsal kritiğinden hareketle, pozitivist yöntemin neoklasik kuramdaki yeri ve işlevini yöntembilimsel bir çerçevede tartışmaktır.

ÖNSÖZ

Aydınlanmacı modernizmin farklı söylemlerin yeşermesini zorlaştıran total hegemonyası, 20.yüzyılın son çeyreğinde ciddi bir sarsıntıya uğradı. Yeni bir akım (Postmodernizm), aydınlanmacı akıl, bilgi, tarih, birey, toplum, varlık, nedensellik ve benzeri kategorileri radikal bir sorgulamaya tabi tuttu, ve aydınlanması metasöylemin entelektüel alan üzerinde kurduğu, ufuk daraltan ve düşünce parametrelerini sınırlayan çemberi kırarak, çok perspektifli çoğul bir alanın oluşturulmasına katkıda bulundu. Bu örneğin, Postmodern psikanalizm, mantık ve irrasyonalite, bilinç ve bilinç-dışı ikilemlerinde içkin çelişkili birlikteliği aynı anda sergileyen ‘merkezsiz birey’ tasarımıyla, aydınlanmanın doğru bilgi (tekil doğru) üreten, çok değerli doğrulara kapalı, tarihin hakim öznesi, rasyonel birey anlayışını sorunlu hale getirdi. Aydınlanmacı modern bilim ve epistemolojilerin üzerine oturduğu tekil doğru ve tekil yanlış kategorilerine dayalı iki değerli mantık, gerçekliğin dinamik bir algılanışının sonsuz nüanslarına ilişkin bilincin belirginleştiği postmodern bir dönemde, artık tatmin edici bulunamazdı. Siyah ile beyaz arasındaki grinin binlerce tonu vardır; diğer renkler de cabası. 21.Yüzyılda , aydınlanmanın tekil çözüm ve cevaplar üreten mağrur perspektifinin, yerini, önemli ölçüde, düşüncenin labirentlerinde, ucu açık, belirsizlik ve istikrarsızlığa gebe, çok boyutlu, çok değişkenli, çok yöntemli bir keşif (ya da yaratma) mantığına bırakacağını söylemek bir kehanet olmaz. Çoğulcu bir dünya tasavvuru, önümüzdeki on-yılların entelektüel ikliminde, çok değerli/çok değişkenli mantığa dayalı çoğulcu bir bilim anlayışı üretmeye aday gözükmektedir.

Bu kitap modernist-pozivitist ve postmodernist paradigmalarının, iktisat kuramındaki izdüşümlerini araştıran revize edilmiş bir dizi makaleden oluşmaktadır.

YAZAR HAKKINDA

Ahmet Kara
Ahmet Kara kimdir?

önerilenler

önerilenler