Etiğin Sosyolojik Temelleri

Sayfa Sayısı: 352

Baskı Yılı: 2013

Dili: Türkçe

Yayınevi: Vadi Yayınları

ISBN: 9786055830304

Mustafa Solmaz

Etiğin Sosyolojik Temelleri

Geleneksel toplumdan modern topluma, etiğin nasıl temellendirildiği, onun nasıl bir değişim geçirdiği, araştırmamızın amacını oluşturmaktadır.

ÖNSÖZ

Yaşamakta olduğumuz tarihsel evrede kimileri, insanların ahlaki duygularının zayıfladığını, tüketim ve haz endeksli eylemlere yöneldiklerini düşünürken; kimileri de durumun aslında böyle olmadığını, ahlaksızlığın çağdaş toplumlara haiz olmadığını, geçmiş toplumlarda farklı şekillerde de olsa çeşitli türden ahlaki zaafiyetlerin olduğunu belirtirler.

Kimilerine göre ise insanların etiğe yönelik tavırları, gün geçtikçe, daha da olumsuz bir hal almaktadır. Birbirlerini anlayan, birbirlerine yardımcı olmaya çalışan bireyler yerine; daha çok ansal hazlara ve çıkarlara yönelen birey tipleri ile karşılaşmaktayız. Bu durum, birbirleriyle rekabet eden, birbirleriyle savaş durumu içerisinde olan bireylerin oluşturduğu insan kümelerinin, istemediğimiz bir üyesi olmamıza neden olmaktadır. ”Toplum” kavramının ontolojik temelleri güç kaybına uğramaktadır. Bir aradılığımızın temeli için gerekli olan güven duygusu, zayıflamaktadır.

İnsanlığın serüveni, tersine mi dönmektedir?

Sadece etik değil, bunun yanında hukuk da toplumsal yaşamın özsel yasalarını oluşturur. Onların her üçü de insanlığın, doğal olanı aştığının simgesidirler. Doğal düzenin determine ilişkilerinin dışına çıktıklarının, kendilerine ait bir yaşam alanı oluşturduklarının göstergeleridirler. Onlar, contra-nature’e bağlı oluşan yaşam alanımız için vazgeçilmezdirler.

 

YAZAR HAKKINDA

Mustafa Solmaz
Mustafa Solmaz kimdir?

önerilenler

önerilenler