Siyasal İkna

Sayfa Sayısı: 284

Baskı Yılı: 2000

Dili: Türkçe

Yayınevi: Vadi Yayınları

ISBN: 9689756768146

Cengiz Anık

Siyasal İkna

Sokrates sırtında bir çuval otla evine giden vatandaşın yakasına yapışır ve ona sorar: "bu otu ne yapacaksın"...

ÖNSÖZ

İkna; kandırma-inandırma anlamlarına gelen bir sözcük

Kandırmanın bilimi olur mu?
Olursa böyle bir ”bilim” saygın mıdır?

”Bilimsel” tavsifi hak edecek bir çalışmanın taşıyacağı etik kriterler nelerdir. Bu kriterler iknaya ilişkin çalışmalarını bilimselliğini kuşkulu kılmıyor mu? Birey ve toplumların ayırt edici ve en mümtaz zenginlikleri olan kültürü, bu denli endüstriyel emtia haline getiren açık-serbest pazar iknacıları; meşrutiyet temini ve rıza yaratma araçlarıyla boyun eğmeyi bu denli yücelten ve egemen güçlerinin egemenliklerini bu denli pekiştirip, ebedileştiren siyasal-yönetsel kurumların iknacıları; zihinsel iğdişliği idelojik amaç olarak benimseyip ”ya sustur-öldür-yok et ya da kandır-ikna et” hedefine kendilerini kodlamışlarsa; bilimsel yöntemler, araçlar ve birikim, onlara teşne olmaya mecbur mu? Böylesine ”onursuz mecburiyet” nasıl savunulur? dahası, izleyen satırlarda, naif pozivitizme sadakat yeminine hiç ihanet etmeyen kuram ve yaklaşımları siyasal alanda diriltmeye çabalayarak konusunu ”onursuz mecburiyete” icbar eden bu çalışmanın yazarı, kitabın özsözünde okuruna nasıl bir savunma sunabilir. Bilinmez…

YAZAR HAKKINDA

Cengiz Anık
Cengiz Anık kimdir?

Cengiz Anık, 1961 Burdur doğumlu. İlk, orta ve liseyi Burdur’da, lisansını A.Ü. B.Y.Y.O, yüksek lisansını ve doktorasını GÜ. S.B.E’de tamamladı. Gazetecilik, basın işletmeciliği, basın müşavirliği yapan Anık G.Ü İ.F Öğretim üyesidir. ‘Çoğulcu Sistemde İşçi Sendikası’ ve ‘Çalışma Hayatı Ekseninde 2000’lerin Öncesi, Sonrası ve Türkiye Gerçeği’ isimli eserler yazarın yayınlanmış diğer kitaplarıdır.

önerilenler

önerilenler