Rusya'nın Dış Politikası-1

Sayfa Sayısı: 312

Baskı Yılı: 2007

Dili: Türkçe

Yayınevi: Vadi Yayınları

ISBN: 9789756768877

Asem Nauşabay Hekimoğlu

Rusya'nın Dış Politikası-1

Sovyetler Birliği'nin çöküşü ve iki kutuplu sistemin son buluşuyla uluslararası arenaya çıkan Rusya Federasyonu'nun dış politikasını araştırmak, oluşmakta olan yenidünya düzeninin anlaşılması için son derece önemlidir.

ÖNSÖZ

Rusya Federasyonu’nun dünya sistemindeki yerini bilmek Uluslararası İlişkiler bilimi açısından son derece önemlidir. Bu eserde geçmişte bir süper güç olan SSCB’nin varisi Rusya Federasyonu’nun değişen uluslararası sitemdeki yeri, ülkenin dış politikasını inceleyerek tespit edilmeye çalışılmıştır. Rusya’nın dış politika dinamiklerini araştırmanın, özellikle 11 Eylül saldırısı sonrasında uluslararası ortamda meydana gelen gelişmeler açısından yeni uluslararası yapının tanımlanması konusunda yardımcı olacağı düşünülmektedir.

Bu çerçevede eserin giriş bölümünde konunun bugünkü konjonktürdeki yerinin daha iyi algılanabilmesi için uluslararası siyasi sitemin teorisi hakkında bilgi verilmiştir. Birinci bölümünde, Çarlık ve Sovyet dönemlerindeki Rusya devlet yönetiminin politik ve ideolojik analizleri yapılmıştır. İkinci bölümünde özellikle 1991 sonrası B. Yeltsin ve V. Putin’in yönetim dönemleri araştırılmıştır. Bu bölümde ülkenin dış politikası enerjinin ve silah sanayisinin rolü incelenmiştir. Üçüncü bölümde ise, Rusya Federasyonu’nun diğer uluslararası ilişkiler aktörleri arasındaki münasebetleri incelenmiştir. Özellikle Rusya’nın ABD ve AB ülkeleri ve Çin, Hindistan ile olan ilişkilerine değinilmiştir. Bunun yanı sıra Rusya Federasyonu’nun dış politikasındaki vazgeçilmez konusu olan ve ”Yakın Çevre” adı verilen, Rusya’nın milli çıkarları kapsamında belirtilen eski Sovyet Cumhuriyetleri ile olan ilişkileri incelenmiştir. Tezin son bölümünü oluşturan dördüncü bölümde, küreselleşmenin kaçınılmazlığı ve Sovyetler Birliği’nin dağılmasından sonra Rusya’nın yeni jeopolitik durumu belirtilmiştir. Bu kapsamda özellikle Avrasyacılık siyasi gündemini meşgul etmektedir. Rusya Federasyonu’nun uluslararası siyasi sistemindeki yeri hakkında son yıllarda Rusya’da yayınlanmış olan kitapların bir kısmı ve Mejdunarodnaya Jizn ve Polis Politeçeskih İsledovanii gibi dergiler taranarak konu ile ilgili yazılmış olan makalelerden yararlanılmıştır. Bunlara ek olarak, Nezavisimaya Gazeta’nın internet sitesi başta olmak üzere bazı internet sitelerinde yayınlanmış olan Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanlığı’nın resmi internet sitesi de taranmıştır. Bununla birlikte, ulusal ve uluslararası olaylara karşı ülkenin resmi tavırlarının öğrenebilmesi için devletin resmi internet sitelerinde yayınlanan belge ve demeçler de değerlendirilmiştir.

YAZAR HAKKINDA

Asem Nauşabay Hekimoğlu
Asem Nauşabay Hekimoğlu kimdir?

1969 yılında Astana/Kazakistan’da doğdu. 1995 Yılında Azerbaycan Cumhuriyeti Bakü Devlet Üniversitesinde Lisans tamamladı. 2000 yılında Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde, “Azerbaycan ve Kazakistan Petrolleri ve Bölgesel Politikaya Etkisi” konulu tez ile yüksek lisansını bitirdi. Adı gecen üniversitede,  2005 yılında  “Değişen Uluslararası İlişkiler Sisteminde Rusya Federasyonu’nun Yeri” konulu doktora tezini savundu. 2007 yılında Uluslararsı İlişkiler Ana Bilim Dalında Doçentlik  unvanını ve 2014 yılı itibarı ile de Uluslararsı İlişkiler Ana Bİlim Dalında Profesörlük unvanını aldı.

önerilenler

önerilenler