Rejim Sorunu

Sayfa Sayısı: 251

Baskı Yılı: 1997

Dili: Türkçe

Yayınevi: Vadi Yayınları

ISBN: 9789757726796

Mustafa Erdoğan

Rejim Sorunu

Dört yıla yakın bir süredir hükümet eden DYP-CHP koalisyonun dağılmasınından sonra başlayan siyasi bunalım Çiller'in kurduğu azınlık hükümetiyle görünüşte sonra ermiştir.

ÖNSÖZ

Bugün Türkiye’nin çok ciddi ve kapsamlı sorunların cenderesinde bocalamakta olduğuna şüphe yoktur. Bu sorunların başında, toplumsal barışı tahrip eden, toplumun özgür gelişiminin önünü tıkayan ve vatandaşlara insanca var olma çabalarına gem vuran mevcut anayasal-hukuki düzenin aşılmaz bir kaya kütlesi gibi yerinde durması gelmektedir.

Ülkemizde toplumsal barışı tehdit eden Türk-Kürt, laik-antilaik, demokrat-otoriteryen gibi ikili karşıtlıkların ana kaynağı bu anayasal düzenin (hukuki ve ahlaki anlamda) normatif esasları ile aynı mantığa sıkı sıkıya bağlı geleneksel bürokratik-tahakkümcü zihniyettir.

Bu kitapta Prof. Dr. Mustafa Erdoğan liberal kanattan dile getirdiği eleştirilerinin toplandığı çeşitli gazetelerde yayınlanmış ve yayınlanmamış (?) yazılarını bir araya getiriyor.

YAZAR HAKKINDA

Mustafa Erdoğan
Mustafa Erdoğan kimdir?

Mustafa Erdoğan, 1956’da Trabzon’da doğdu. Ankara Üniversitesi hukuk Fakültesi’nden mezun oldu. 1988’de Kamu Hukuku Doktoru, 1991 yılında Siyaset ve Sosyal Bilimler (Anayasa) Doçenti oldu, 1997’de Profesörlüğe yükseldi. Bir süre idari yargıda çalıştıktan sonra 1985 yılında Ankara Siyasal bilgiler Fakültesi’nde ”araştırma görevlisi” olarak başladığı akademik kariyerine, 1991 yılı başından itibaren Hacettepe Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü’nde öğretim üyesi olarak devam etmektedir. Bir grup arkadaşıyla birlikte 1992 yılında Liberal Düşünce Topluluğu’nu kurdu ve bir süre başkanlığını üstlendi. Halen Eylül 1997’de Fulbright Araştırma Bursuyla gittiği Amerika Birleşik Devletleri’nin George Mason Üniversitesi’nde bilimsel çalışmalarını sürdürmektedir.

Yazarın şimdiye kadar telif ve tercüme olarak yayımlanan eserleri şunlardır: Liberal Toplum Liberal Siyaset (1992), Anayasacılık, Parlamentarizm, Silahlı Kuvvetler (1993), Demokrasi Laiklik Resmi İdeoloji (1995), Anayasal Demokrasi (1996,1997), Modern Türkiye’de Anayasalar ve Siyasi Hayat (1997), Teori ve Uygulamada Evrensel İnsan Hakları (Jack Donnelly’den çeviri, L.Korkut ile birlikte, 1995), Sosyal Adalet Serabı (F.A. Hayek’ten 1995), Komünizm Sonrası Dönemde Klasik Liberalizm (Norman Barry’den, 1997).

önerilenler

önerilenler