Popüler Kültür ve İktidar

Sayfa Sayısı: 471

Baskı Yılı: 1999

Dili: Türkçe

Yayınevi: Vadi Yayınları

ISBN: 9789756768020

Nazife Güngör

Popüler Kültür ve İktidar

Kente mi yoksa kıra mı özgü?

ÖNSÖZ

Popüler kültürün başlı başına bir alan olarak biçimlenmeye başlaması 1950’lerden sonrasına rastlar. Ancak sahip olduğu kısa geçmişe karşın gösterdiği gelişme hayli hızlı olmuştur. Günümüzde Amerika ve Avrupa’daki çoğu üniversitelerde popüler kültür bölümleri ve kürsüleri kurulmuş olup, bu alanda yapılan akademik çalışmaların çokluğu ve literatürün genişliği de konuya ne denli önem verildiğinin somut bir göstergesi olmuştur.

Ancak popüler kültüre ilgiler arttıkça, onun tartışma ortamındaki konumu da giderek daha karmaşık bir hale gelmektedir. Kimileri ”popüler” kavramından yola çıkarak popüler kültürü, ”halk” kavramıyla bağlantılandırırlar. Ancak burada da ”halk” kavramı üzerinde bir anlaşmazlık söz konusudur. Öte yandan ”kitle toplumu” ve ”kitle kültürü” kavramları ile de popüler kültürün ele alınmaktadır. Ayrıca popüler kültürel metinler üzerinde yoğunlaşan araştırmacılar bu metinleri donatan mesajların, toplumun güç sahibi kesimlerinin, yani egemen kesimin ideolojik değerleriyle yüklü olduğunu ileri sürmektedirler. Bir diğer yaklaşım ise ”hegemonik” ilişkiler bağlamında konuyu ele almaktadır. Gramsci’nin temsil ettiği bu yaklaşıma göre popüler kültürü tümüyle bir egemenlik aracı olarak ya da egemen kesimin karşısında yer alan bağımlı kesimin, yani halkın ürünü olarak görmek önemli bir yanılgıya neden olabilir.

Yöntembilimsel alanındaki farklılıklara ve sınırlılıklara karşın popüler kültür, yaygınlığı oranında akademik bir alan haline gelmiş bulunmaktadır. Türkiye’de konuyla ilgili çalışmalar çok yeni olup, literatür yeni oluşmaya başlamaktadır. Vadi Yayınları da literatüre elinizdeki eserle katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.

YAZAR HAKKINDA

Nazife Güngör
Nazife Güngör kimdir?

önerilenler

önerilenler